Park Františka Hanovca — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/17

Park Františka Hanovca

premietanie (slideshow)
Park Františka Hanovca

Park Františka Hanovca v Bánovej

Mestská časť Bánová
(Foto: 9. 10. 2021)

Park Františka Hanovca je vymedzený medzi ulicami Jabloňová a Jedľová. Dlhé roky bol neudržiavaný a zanedbaný. Nachádzal sa tu len jeden prechodový asfaltový chodník bez obrubníkov, ktorý prepájal Jedľovú a Jabloňovú ulicu. Pôvodný stav drevín v parku tiež nebol dobrý a nenachádzal sa tu nijaký mestský mobiliár. Mesto pristúpilo k revitalizácii parku a 4. decembra 2015 ho dali do užívania. Boli vybudované nové chodníky a založené nové trávniky. Vyrúbaných bolo niekoľko starých stromov, namiesto nich boli vysadené nové, mnoho kríkov a kvetov. Park je určený pre všetky vekové generácie. Sú tu vybudované detské ihrisko, zariadenia na cvičenie, stolík na šach, lavičky, odpadové koše a informačné tabule. V roku 2021 MsZ v Žiline schválilo pomenovanie názvom – Park Františka Hanovca.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 20.09.2021 na 26. zasadnutí Uznesením č. 209/2021 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina s účinnosťou dňom 24.09.2021. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.

(1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Závodie nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 1): Park Andreja Barčíka – pomenovanie parku v mestskej časti Závodie.

(2) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bánová nasledovne: Park Františka Hanovca – pomenovanie parku v mestskej časti Bánová, pri Jabloňovej ulici.

(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Budatín nasledovne: Budatínsky park – oficiálne pomenovanie parku v okolí Budatínskeho hradu.

(4) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne: Hlinský park – pomenovanie parku na Hlinách VI. Územie je vymedzené na južnej strane Lenčovou ulicou, na severnej a východnej strane bytovými domami na Bajzovej ulici a na západnej strane nákupným centrom LIDL s popisným číslom Bajzova ulica.

(5) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne: Námestie Richarda Marsinu – pomenovanie parku na Hlinách VI, medzi novopostavenými bytovými domami, Lenčova ulica.

(6) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Vlčince nasledovne: Park Jozefa Červinku – pomenovanie parku na sídlisku Vlčince I. Vymedzený na južnej strane Ulicou sv. Cyrila a Metoda, na severnej strane Nemocničnou ulicou. Po ľavej a pravej strane od Hlbokej cesty, ktorej názov sa v tomto úseku nemení, je vymedzený panelovými bytovými domami na sídlisku Vlčince IV a na východnej strane panelovými bytovými domami a radovou zástavbou na sídlisku Vlčince.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 140

[0] Komentárov

Pridať komentár