Vodná elektráreň Hričov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

31/33

Vodná elektráreň Hričov

premietanie (slideshow)
Vodná elektráreň Hričov

Vodná elektráreň Hričov a diaľnica D3

Obec Horný Hričov
(Foto: 14. 6. 2009)

Vodná elektráreň Hričov je prvým riadiacim stupňom druhej (geograficky) vážskej kaskády. Do vodnej nádrže Hričov sú okrem Váhu pritekajú ešte rieky Kysuca a Rajčianka, na ktorých nie sú vodné diela. Preto ich vody pri zvýšených prítokoch prinášajú veľké množstvo nečistôt, a tými sa nádrž zanáša. Odhaduje sa, že z pôvodného objemu nádrže 8,5 mil. m3 sú už zanesené 2/3 a tým sú obmedzené akumulačné schopnosti nádrže a možnosti špičkovej prevádzky vodnej elektrárne. Aby boli pokryté zvýšené požiadavky sústavy na dodávku špičkového výkonu, bol maximálny prietok turbínou projektovaný na 133 m3.s-1, spolu cez celú VE na 400 m3.s-1. Vodná elektráreň je priehradová - akumulačná na rieke Váh. Inštalovaný výkon 31.5 MW. Má zabudované kaplanové turbíny s prietokom 3 x 134 m3.s-1 s troma agregátmi. Elektráreň bola uvedená do prevádzky roku 1962. Priemerná ročná výroba je 59,1 GWh.
Okrajom obce Horný Hričov prechádza diaľnica D3. Národná diaľničná spoločnosť otvorila 11. 12 .2007 (pre motoristov od 12. 12. 2007) 7,53 km dlhý diaľničný úsek Hričovské Podhradie – Žilina-Strážov, ktorý je súčasťou diaľnice D3. Úsek diaľnice, ktorý sa začal stavať 9. októbra 2005, začína napojením na diaľnicu D1 v Hričovskom Podhradí. Trasa diaľnice vedie súbežne s cestou I/18 a končí v mimoúrovňovej križovatke Žilina-Strážov, odkiaľ je napojenie na diaľničný privádzač do Žiliny. Na diaľnicu D3 je v tomto úseku mimoúrovňovo pripojené aj Letisko Žilina v Dolnom Hričove. Čistá dĺžka diaľnice D3 je 6,850 km, v kategórii D 26,5 / 100.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 2053

[0] Komentárov

Pridať komentár