Pamätník oslobodenia Žiliny — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

24/44

Pamätník oslobodenia Žiliny

premietanie (slideshow)
Pamätník oslobodenia Žiliny

Pamätník oslobodenia Žiliny

Sochár Rudolf Pribiš z Rajca
(Foto: 29. 4. 2022)

V roku 1955 odhalili monumentálne súsošie pri 10. výročí vstupu 1. čsl. armádneho zboru do mesta v parku SNP. Autorom kamenného súsošia je sochár Rudolf Pribiš (1913 – 1984), rodák z Rajca a autorom architektonickej časti pamätníka bol významný slovenský architekt profesor Ing. arch. Ján Svetlík (1912 – 1997). Pamätník oslobodenia zobrazuje postavu vojaka – osloboditeľa, matku s dieťaťom v náručí, chlapca pri vojakovi, psa a dátum oslobodenia Žiliny.
Pod pamätníkom je vybudovaná základová doska s rozmermi 817 × 717 cm s výškou 13 cm, ktorá je obložená dlažbou. Na nej je postavený sokel (spodná časť pamätníka) s rozmermi 413 × 323 cm s výškou 70 cm, ktorý má na hornej časti úkos okolo podstavca. Na sokli stojí mohutný podstavec v tvare kvádra, na ktorom je umiestené súsošie. Podstavec má rozmery 216 x 126 cm, vysoký je 207 cm. Samotné súsošie je vysoké 313 cm. Dielo so súsoším a podstavcom je vysoké 520 cm a so soklom 590 cm.
Ing. arch. Ján Svetlík (1912 – 1997 rodák z Hybe pre pamätník navrhol výšku 5,20 m vrátane podstavca. Kamenárske práce vyhotovila Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích, ktorá mala dlhoročné skúsenosti ešte z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie s tvorbou podobných pamätníkov. V tomto meste bola i ťažba pieskovca, ktorý sa pravdepodobne použil na dielo v Žiline.

Rudolf Pribiš významný sochár a pedagóg. Narodil sa 19. marca 1913 v Rajci. Študoval Trenčíne a v Bratislave. Bol pedagógom, tiež rektorom na VŠVU v Bratislave. Venoval sa medailérstvu, komornej i monumentálnej tvorbe: Z jeho diel: Pomník odboja v Prievidzi, Pomník oslobodenia v Dolnom Kubíne, bronzové dvere obradnej siene Pamätníka Sovietskej armády na bratislavskom Slavíne, Pamätník obetiam vojny v Žiline (1955), Žena po kúpeli v Rajeckých Tepliciach, Pamätník osloboditeľov (1979) v Starej Turej. Zomrel 3. júla 1984 v Bratislave.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 114

[0] Komentárov

Pridať komentár