OcÚ Horný Hričov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/33

OcÚ Horný Hričov

premietanie (slideshow)
OcÚ Horný Hričov

Obecný úrad Horný Hričov

(Foto: 14. 6. 2009)

Obec Horný Hričov, Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov.
Tel. OcÚ: 041/568 0129, 041/568 0129, 041/568 0129, starosta mob.: 0905 245 263, e-mail:info@obechornyhricov.sk, www.obechornyhricov.sk.

História: Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1208, kedy bola známa pod názvom Rizoi. Obec patrila v tom období hradnému panstvu Hričov. Najstarší údaj o hrade Hričov je z roku 1208, kedy sa spomína ako prediálny majetok nitrianskeho biskupstva. V druhej pol. 16. storočia boli obce hričovského panstva, medzi nimi aj Horný Hričov, pripojené k bytčianskemu panstvu. Obyvatelia obce sa zaoberali najmä prácou v lesoch, poľnohospodárstvom a chovom oviec. V roku 1784 stálo v obci Horný Hričov 63 domov a žilo tu 374 obyvateľov. Do roku 1828 sa zvýšil počet obyvateľov obce na 487. Aj počas 1. ČSR zostal Horný Hričov poľnohospodárskou obcou. Zachovalo sa tu tkanie kobercov a ľanového plátna. V medzivojnovom období pracovala v obci píla, ktorá však vyhorela a dve tehelne. Obec Horný Hričov postihol dvakrát požiar, a to v rokoch 1920 a 1924. V roku 1962 dali v katastri obce do prevádzky stredovážsky stupeň priehrady a hydrocentrály, pričom časť pôdy bola zaplavená priehradným jazerom. V minulosti patrila obec Horný Hričov do Trenčianskej župy (v krátkom období 1923 – 1928 to bola Považská župa). V období 1949 – 1960 bola súčasťou okresu Veľká Bytča a od roku 1960 sa začleňuje do okresu Žilina.
V Hornom Hričove žije 776 obyvateľov, z toho bolo 393 mužov a 383 žien (stav 2001). Celkový počet domov v domovom fonde v obci je 236, z tohto 231 trvale obývaných a 5 neobývaných (stav 2009). Obyvatelia obce sú zásobovaní pitnou vodou cez verejný vodovod, pričom v poslednom sledovanom roku 2006 tu bolo napojených na vodovod 236 domácností. Obec je celoplošne plynofikovaná (95 percent) a odkanalizovaná z 99 percent. Nachádza sa tu aj centrálna čistička odpadových vôd pre mesto Žilina. V obci je niekoľko spoločností a firiem. Na jeho území je postavené Vodné dielo Hričov. Cez obec prechádza Považská železnica, cesta I/18 a diaľnica D3. V obci v súčasnosti aktívne pôsobia dve kultúrne organizácie, a to Jednota dôchodcov SR a Obecný hasičský zbor. V Hornom Hričove sa nachádza základná škola, materská škola a pošta.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2093

[0] Komentárov

Pridať komentár