Budatínsky hrad — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

23/35

Budatínsky hrad

premietanie (slideshow)
Budatínsky hrad

Budatínsky hrad v zime

Budatínsky park
(Foto: 22. 1. 2019)

Budatínsky hrad strážil križovatku obchodných ciest z Ponitria a Považia do Sliezska a Poľska. Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku riek Váhu a Kysuce plnil i funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska. Začiatkom 14. storočia, počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho, vežu opevnili a pristavali k nej jednotraktový palác. Turecké nebezpečenstvo, ale aj stavovské povstania boli dôvodom na výstavbu nového, renesančného opevnenia s bastiónmi a vodnou priekopou. V rokoch 1487 – 1798, keď bol majetkom rodu Suňogovcov zaznamenal hrad najväčšie stavebné úpravy. Vtedy pribudla aj kaplnka a park. V 18. storočí, keď hrad už úplne stratil funkciu pevnosti, postavili na zvyškoch opevnenia barokovo-klasicistický kaštieľ. V revolučných rokoch 1848 – 1849 kaštieľ takmer úplne vyhorel. Dvadsať rokov trvalo, kým prišlo aspoň k čiastočnej oprave a hrad sa využíval ako kasárne. Celkovú obnovu hradu začali jeho majitelia až v rokoch 1920 – 1922. Po odstránení rumovísk časti barokového paláca dostavali juhozápadné krídlo v historizujúcom slohu a hrad dostal dnešnú podobu. Rodu Čákyovcov patril až do roku 1945. Dnes sú tu umiestnené expozície Považského múzea v Žiline. Od roku 2007 sa začal používať jednotný názov Budatínsky hrad namiesto Budatínsky zámok.

Anglický park na sútoku rieky Kysuce s Váhom bol založený v polovici 19. stor. Do roku 1945 bol udržiavaný, a potom začal pustnúť. Niektoré jedince sa zachovali až do dnešných čias. Z domácich jedincov postupne odumierajú mohutné jedince topoľov čiernych, ktoré boli dominantné v parku, hlavne na brehoch Váhu a Kysuce. Pekné jedince lipy malolistej oproti bráne do nádvoria hradu tvoria aleju. Krásne javory horské sa nachádzajú v južnej časti parku a v strede a severnej časti parku sú jedince buka lesného vo forme previsnutej a červenolistej. Veľmi zaujímavým cudzokrajným stromom je platan javorolistý. Obvod kmeňa najväčšieho jedinca je 6,03 metra a výška 27 metrov. Niektoré stromy majú viac ako 300 rokov a platany majú úctyhodnú výšku do 30 m. V rokoch 2009 – 2010 bol park rekonštruovaný v pôvodnom anglickom prírodno-krajinárskom slohu. Vstup do parku je bezplatný.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 42

[0] Komentárov

Pridať komentár