Pamätník 1. svetovej vojny — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/18

Pamätník 1. svetovej vojny

premietanie (slideshow)
Pamätník 1. svetovej vojny

Pamätník hrdinom 1. svetovej vojny

Nový cintorín v Žiline
(Foto: 12. 4. 2022)

Bývalý správca správca žilinských cintorínov pán Vincent Francl postavil pri kríži aj pamätník vojakom, ktorí zomreli v žilinskej vojenskej barakovej nemocnici počas I. svetovej vojny. Na kovovej konštrukcii je umiestených 121 tabuliek z náhrobných kameňov, ktoré sa mu podarilo zachrániť pri likvidácii vojenského cintorína. Ďalšie tri tabuľky sú na zachovalých náhrobných kameňoch.

Dielo sa skladá zo štyroch žulových tabúľ, na ktorých sú uvedené mená vojakov. Medzi nimi na podstavci je umiestený pôvodný náhrobný kameň vojaka Janosa Todora. Pred pamätníkom je drevený kríž a po ľavej strane je kovová konštrukcia, na ktorej je umiestených 121 tabuliek z náhrobných kameňov. V hornej časti je napísané:

PAMÄTNÍK HRDINOM 1. SVETOVEJ VOJNY

V dolnej časti je nasledovný text:

Pamätník hrdinom 1. svetovej vojny
vyhotovila firma VEKAM, s. r. o. v spolupráci s Ing. Jozef Juriš, MBA,
s finančnou podporou Vincent Francl a Funeral s. r. o.
V Žiline dňa 02.12.2021.


Dňa 8. apríla 2022 o 14:30 hod. na Novom cintoríne v Žiline bol odhalený Pamätník hrdinom 1. svetovej vojny. Na štyroch žulových tabuliach je napísaných 1200 mien vojakov, ktorí boli pochovaní na vojenskom cintoríne v blízkosti dnešného Starého cintorína. V 70-tych rokoch pri výstavbe komunikácie bol vojenský cintorín zničený spolu s centrálnym pamätníkom. Vďaka iniciatíve otca pána Francla, ktorý sa dozvedel, že sa ide cintorín zrovnať so zemou, cez noc zdemontoval a zakopal na neznámom mieste všetky tabuľky s menami vojakov. Jeho syn Vincent umožnil, aby boli mená vojakov a ďalšie údaje odpísané z kovových tabuliek, pripevnených na náhrobných kameňoch.
Pri odhalení pamätníka boli prítomní primátor Žiliny Peter Fiabáne, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva, podpredseda ŽSK Igor Janckulík, vojaci 5. pluku špeciálneho určenia – Žilinský pluk Jozefa Gabčíka, Jozef Juriš, Vincent Francl a kňazi, ktorí slávnostne pamätník vysvätili. Zároveň bol na pamätníku zapálený plameň mieru ako symbol vďaky a zároveň nádeje v slobodnú budúcnosť.
Výstavbu pamätníka inicioval bývalý správca cintorínov Vincent Francl, ktorý oslovil poslanca Jozefa Juriša. Monumentálne dielo bolo financované sponzorskými príspevkami Vincenta Francla, firmou Funeral a kamenárstvom VEKAM.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 79

[0] Komentárov

Pridať komentár