Židovská náboženská obec — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/12

Židovská náboženská obec

premietanie (slideshow)
Židovská náboženská obec

Genius loci: Židovská náboženská obec Žilina

Diskusný podvečer Genius loci Žilina v Rosenfeldovom paláci v Žiline
(3. 3. 2022)

3. marca 2022 bolo v Rosenfeldovom paláci ďalšie pokračovanie zo série diskusných podvečerov Genius loci Žilina. Diskutovalo sa na tému Židovská náboženská obec. Hosťami moderovanej diskusie boli predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline Pavel Frankl a preživší holokaust Ján Hanák. Predseda ŽNO Pavel Frankl porozprával o histórii ŽNO od minulosti po súčasnosť. Ján Hanák zaspomínal na príbeh z detstva, kedy boli ako deväťročný so starším bratom deportovaní do KT v Seredi a potom do Terezína. Po prednáške sa účastníci presunuli do Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera na Hollého ulici č. 9.

Cieľom podujatí “Genius loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Text prevzatý z web. stránky Rosenfeldov palác (kliknite): www.rosenfeldovpalac.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 172

[0] Komentárov

Pridať komentár