Zvonica vo Svederníku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/12

Zvonica vo Svederníku

premietanie (slideshow)
Zvonica vo Svederníku

Zvonica vo Svederníku

Obec Svederník
(Foto: 21. 10. 2019)

Obnova obecnej zvonice vo Svederníku bola postavená v rámci projektu obnovy a tvorby verejných priestranstiev obce Svederník. Stavba sa uskutočnila na mieste, kde stála pôvodná kamenná zvonica z 19. storočia, ktorá bola pre zlý technický stav asanovaná začiatkom 80-tych rokov. Iniciátorom jej obnovy bolo občianske združenie NÁŠ SVEDERNÍK, ktorého cieľom je skvalitňovanie vzhľadu obce, obnova historických a technických pamiatok na území obce, ako aj zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva.
Za týmto účelom boli na obnovu zvonice použité finančné prostriedky zozbierané z 2% z daní, ktoré na účet združenia venovali darcovia za r. 2016 – 2017. Projekt obnovy obecnej zvonice vo Svederníku podporil dotáciou aj Žilinský samosprávny kraj v rámci programu regionálny rozvoj. (Text prevzatý a upravený z web. stránky obce Svederník.)

Nová obecná zvonica je situovaná v historickom centre obce, za Kaplnkou sv. Štefana. V okolí sa nachádza pôvodná zástavba s kamennými pivnicami. Na výstavbu obecnej zvonice sa podarilo získať dotáciu od Žilinského samosprávneho kraja, v rámci podpory projektov regionálneho rozvoja. Veľkou pomocou boli i príspevky od darcov 2 % z dane, prostredníctvom občianskeho združenia Náš Svederník. Zvonica bola znovupostavená v roku 2018 podľa projektov Stanislava Mikovčáka.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 36

[0] Komentárov

Pridať komentár