Pamätník SNP v Liet. Lúčke — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/4

Pamätník SNP v Liet. Lúčke

premietanie (slideshow)
Pamätník SNP v Liet. Lúčke

Štefan Pelikán, akademický sochár

Pamätník SNP v Lietavskej Lúčke (bronz 1974)
(Foto: 24. 7. 2009)

PAMIATKE PADLÝCH A SPOMIENKE ÚČASTNÍKOV
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
Z PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA POVSTANIA
VENUJÚ OBČANIA LIETAVSKEJ LÚČKY.
29. VIII. 1974


Akademický sochár Štefan Pelikán sa narodil 16. februára 1935 v Lietavskej Lúčke, V rokoch 1946 – 1950 navštevoval Meštiansku školu v Závodí, 1950 – 1951 v Keramickej škole Teplice-Šanov a v rokoch 1951 – 1956 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Po ukončení štúdia pracoval na Krajskom zväze spotrebných družstiev (1956 – 1970) a od roku 1970 je výtvarníkom v slobodnom povolaní. V tvorbe dominuje sochárska práca od monumentálnych pamätníkových diel svetského i sakrálneho charakteru až po drobnú plastiku, pamätné medaily a plakety s dôrazom na portrét. Z jeho rozsiahlej tvorby je v Žiline Pamätník s bustou Jozefa Gabčíka (bronz – 2002), pamätná tabuľa Georgesa de Lannuriena na Základnej škole na Hájiku, z monumentálnej tvorby na výstavisku Sympomech Mechanizmus (liaty betón, hliník – 1970), v areáli SPP Plameň (liaty betón – 1972) a tvorba v architektúre Matka (keramika – 1975) v žilinskej nemocnici, Dom smútku Zástranie Plačky (tepaná mosadz – 1981) a Dom smútku Zádubnie Plačky (tepaná mosadz – 1990). Je nositeľom vysokých domácich a zahraničných ocenení, Žilinský samosprávny kraj udelil 17. decembra 2003 akademickému sochárovi Štefanovi Pelikánovi ocenenie Čestný občan. Vo veku 85 rokov zomrel v piatok 27. novembra 2020 v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 131

[0] Komentárov

Pridať komentár