Hlinský park — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

25/28

Hlinský park

premietanie (slideshow)
Hlinský park

Hlinský park

Mestská časť Hliny
(Foto: 11. 8. 2019)

Mesto Žilina cez svoju hovorkyňu pozvalo obyvateľov Hlín VI na stretnutie s nasledovným oznamom: "Dobrý deň, dovoľte mi pozvať Vás na stretnutie k plánovanej revitalizácii na sídlisku Hliny VI. s občanmi mesta, ktoré sa uskutoční priamo na mieste v parku na Rudinách II. v stredu 26. júna 2019 o 18.30 hod. Na stretnutí bude prítomný viceprimátor mesta a mestskí poslanci za príslušný volebný obvod. Záleží nám na názore Vás občanov, príďte si vypočuť naše návrhy a vyjadrite svoje názory na danú vec." Na stretnutie prišiel len zástupca primátora Vladimír Randa. Záujmové územie, ktoré by malo prejsť revitalizáciou sa nachádza medzi Lenčovou ulicou a bytovým domom č. 2420 na Bajzovej ulici. Uvedený mestský pozemok mesto nikdy nekosilo, ale na stretnutie s občanmi ho v ten istý deň dali vykosiť. Trávu vysokú okolo 150 cm bol problém pokosiť s kosačkami, ktoré nie sú na to prispôsobené. Na stretnutí sa zúčastnilo asi 40 občanov, ktorí vyslovili svoje návrhy a predstavy o tom, ako by mal budúci park vyzerať.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 20.09.2021 na 26. zasadnutí Uznesením č. 209/2021 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina s účinnosťou dňom 24.09.2021. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.

(1) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Závodie nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 1): Park Andreja Barčíka – pomenovanie parku v mestskej časti Závodie.

(2) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Bánová nasledovne: Park Františka Hanovca – pomenovanie parku v mestskej časti Bánová, pri Jabloňovej ulici.

(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Budatín nasledovne: Budatínsky park – oficiálne pomenovanie parku v okolí Budatínskeho hradu.

(4) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne: Hlinský park – pomenovanie parku na Hlinách VI. Územie je vymedzené na južnej strane Lenčovou ulicou, na severnej a východnej strane bytovými domami na Bajzovej ulici a na západnej strane nákupným centrom LIDL s popisným číslom Bajzova ulica.

(5) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne: Námestie Richarda Marsinu – pomenovanie parku na Hlinách VI, medzi novopostavenými bytovými domami, Lenčova ulica.

(6) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Vlčince nasledovne: Park Jozefa Červinku – pomenovanie parku na sídlisku Vlčince I. Vymedzený na južnej strane Ulicou sv. Cyrila a Metoda, na severnej strane Nemocničnou ulicou. Po ľavej a pravej strane od Hlbokej cesty, ktorej názov sa v tomto úseku nemení, je vymedzený panelovými bytovými domami na sídlisku Vlčince IV a na východnej strane panelovými bytovými domami a radovou zástavbou na sídlisku Vlčince.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 58

[0] Komentárov

Pridať komentár