Hlinský park v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/2

Hlinský park v Žiline

premietanie (slideshow)
Hlinský park v Žiline

Hlinský park v Žiline

Mestská časť Hliny
(Vizualizácia: Istrofinal, a. s., Žilina)

dar vo forme projektovej dokumentácie na revitalizáciu okrskového parku na Hlinách VI je výsledkom úspešnej spolupráce mesta Žilina a spoločnosti Istrofinal, ktorá je investorom multifunkčného projektu Rudiny II. Po dohode so samosprávou uhradila vyše 10-tisíc eur na vypracovanie projektu, čím mestu ušetrila nemalé finančné prostriedky. Vďaka tomu môže začať proces revitalizácie parku, ktorý sa nachádza v spádovej oblasti sídlisk Hliny a Solinky.

Vladimír Miškovčík,hovorca mesta Žilina. Tlačová správa mesta Žilina: "Mesto získalo zadarmo projektovú dokumentáciu revitalizácie parku na Hlinách VI", dňa 22. mája 2020. Text je prevzatý z web. stránky: www.zilina.sk.

V stredu 26. júna 2019 o 18.30 hod. bolo stretnutie občanov Hlín VI s poslancom volebného obvodu a zároveň aj zástupcom primátora Vladimírom Random. Pripravuje sa revitalizácia zelenej plochy medzi Lenčovou ulicou a bytovým domom č. 2420 na Bajzovej ulici. Pozemok patrí mestu Žilina. Asi 40 prítomných občanov prednieslo návrhy a pripomienky ako by si predstavovali parkovú úpravu.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 44

[0] Komentárov

Pridať komentár