Hlinský park — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

70/121

Hlinský park

premietanie (slideshow)
Hlinský park

Hlinský park

Mestská časť Hliny
(Foto: 7. 1. 2022)

V stredu 26. júna 2019 o 18.30 hod. bolo stretnutie občanov Hlín VI s poslancom volebného obvodu a zároveň aj zástupcom primátora Vladimírom Random. Pripravuje sa revitalizácia zelenej plochy medzi Lenčovou ulicou a bytovým domom č. 2420 na Bajzovej ulici. Pozemok patrí mestu Žilina. Asi 40 prítomných občanov prednieslo návrhy a pripomienky ako by si predstavovali parkovú úpravu.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 20.09.2021 na 26. zasadnutí Uznesením č. 209/2021 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina s účinnosťou dňom 24.09.2021. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
(4) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne: Hlinský park – pomenovanie parku na Hlinách VI. Územie je vymedzené na južnej strane Lenčovou ulicou, na severnej a východnej strane bytovými domami na Bajzovej ulici a na západnej strane nákupným centrom LIDL s popisným číslom Bajzova ulica.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 9

[0] Komentárov

Pridať komentár