Ulica Antona Bernoláka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/4

Ulica Antona Bernoláka

premietanie (slideshow)
Ulica Antona Bernoláka

Mapa s novým názvom verejného priestranstva v mestskej časti Staré mesto

Ulica Antona Bernoláka v mestskej časti Staré mesto
(Mapka prevzaté z web. stránky mesta Žilina.)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2012 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina (úpravy niektorých názvov ulíc – pokračovanie Ulice Antona Bernoláka).
Článok 1 – Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Žiliny sa určuje názov ulice a úprava niektorých názvov ulíc v meste Žilina a v jeho mestských častiach.
Článok 2 – Určenie názvu ulice v mestskej časti Staré mesto.
Článok 1 Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názov mestskej časti Staré mesto v meste Žilina takto:
a, Antona Bernoláka (stará ulica) – z mestskej časti Hliny, ktorú pretína ulica Veľká okružná a pokračuje do priestranstva bývalého Námestia Ľudovíta Štúra, po Ulicu Romualda Zaymusa už v mestskej časti Staré mesto.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2012 o určení a úpravy názvov niektorých ulíc bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 17.09.2012.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2012 o určení a úpravy niektorých ulíc názvov v meste Žilina nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. 11.10.2012.
Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 437

[0] Komentárov

Pridať komentár