XIII. ročník Staromestských slávností — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/16

XIII. ročník Staromestských slávností

premietanie (slideshow)
XIII. ročník Staromestských slávností

XIII. ročník Staromestských slávností


Slávnostný sprievod pred radnicou Mesta Žilina. XIII. ročník Staromestských slávností sa uskutočnil od 31. mája do 2. júna 2007. Staromestské slávností sú významným spoločenským a kultúrnym podujatím mesta. V hlavnom programe, ale aj v rámci sprievodných akcií, vystúpilo množstvo slovenských a zahraničných účinkujúcich na Mariánskom námestí a na Nám. Andreja Hlinku.

História: Staromestské slávností po prvýkrát boli v septembri 1995 pod názvom Žilinské trhy ľudových a umeleckých remesiel mohli Na Štúrovom námestí bol krátky kultúrny program zostavený väčšinou z vystúpení folklórnych skupín a prezentácie ľudových a umeleckých remesiel. Slávnosti pripravilo Mesto Žilina v spolupráci so Zborom Žilincov, Regionálnym osvetovým strediskom a Živnostenským spoločenstvom. Druhý ročník slávnosti sa uskutočnil v lete a pod názvom Žilinské dni vzdelanosti, remesiel a podnikania a sústredil sa najmä na prezentáciu umeleckých a úžitkových remesiel a organizáciu odborného seminára o vzdelávaní. Od tretieho ročníka v roku 1997 už nesie podujatie pomenovanie Staromestské slávnosti. Odvtedy je aj prezentácia hlavného programu na zrekonštruovanom a verejnosti sprístupnenom Hlinkovom námestí. S každým ďalším ročníkom sa podujatie rozrastalo množstvom programov a kvalitou. Na náročnej príprave sa podieľali hlavne Mesto Žilina, ale aj Mestské divadlo v Žiline, Zbor Žilincov, Okresný a Krajský úrad, Regionálne osvetové stredisko a ďalšie organizácie. Okrem tradičných trhoch umeleckých a úžitkových remesiel sa neoddeliteľnou súčasťou Staromestských slávností stali aj vystúpenia sólistov, hudobných a tanečných skupín, ktoré sa konajú na dvoch hlavných žilinských námestiach. Počas uplynulých rokov na podujatiach vystúpili stovky interpretov pochádzajúcich zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Francúzska, Ukrajiny, Bieloruska, Južnej Kórey, Chorvátska a Veľkej Británie. Do povedomia verejnosti sa slávnosti zapísali aj sprievodnými podujatiami žilinských detí, súťaže škôl, ekumenické modlitby za naše mesto a mnohé ďalšie. Staromestské slávnosti sú najvýznamnejším podujatím nielen v Žiline, ale počas svojej histórie sa stali najväčšou a najočakávanejšou kultúrnou udalosťou celého severného Slovenska. Slávnosti si získali veľkú popularitu a návštevnosť je niekoľko desať tisíc návštevníkov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 953

[0] Komentárov

Pridať komentár