Limbová ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/29

Limbová ulica

premietanie (slideshow)
Limbová ulica

Limbová ulica v Žiline

Mestská časť Solinky
(Foto: 28. 7. 2021)

Limbová ulica sa nachádza v mestskej časti Solinky, v jej sídliskovej časti. Na ulici sa nachádzajú panelové bytové domy, základná a materská škola. S výstavbou tretieho žilinského sídliska sa začalo 17. 6. 1981 a ukončené bolo v roku 1988. Je tu postavených asi 4 000 bytov, býva tu 13 486 obyvateľov (stav k 31. 5. 2014). Ďalšia výstavba dvoch obytných domov s viacúčelovým využitím pre obchodné priestory a poštu pokračovala aj v 90-tych rokoch. Bytové domy na sídlisku sú usporiadané v tvare podkovy, s pomerne veľkými vnútroblokmi.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Solinky: Borová, Centrálna, Dubová, Gaštanová, Jaseňová, Javorová, Limbová, Osiková, Platanová, Obvodová (časť od križovatky s Centrálnou), Smreková, J. Tombora, Kopanice, M. Šinského, Pod hliniskom, Prielohy, Zábrehy, Zadný dielec;
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 180

[0] Komentárov

Pridať komentár