Budatínsky park v jeseni — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

81/185

Budatínsky park v jeseni

premietanie (slideshow)
Budatínsky park v jeseni

Budatínsky park

Považské múzeum v Žiline
(Foto: 15. 11. 2021)

Anglický park na sútoku rieky Kysuce s Váhom bol založený v polovici 19. stor. Do roku 1945 bol udržiavaný a potom začal pustnúť. Niektoré stromy sa zachovali až do dnešných čias. Z domácich stromov postupne odumierajú mohutné topole čierne, ktoré boli dominantné v parku, hlavne na brehoch Váhu a Kysuce. Pekné sú lipy malolisté oproti bráne do nádvoria hradu, kde tvoria aleju. Krásne javory horské sa nachádzajú v južnej časti parku a v strede a severnej časti parku sú buky lesné vo forme previsnutej a červenolistej. Veľmi zaujímavým cudzokrajným stromom je platan javorolistý. Priemer kmeňa najväčšieho jedinca je 2 metre a šírka koruny 24 metrov. Niektoré stromy majú viac ako 300 rokov a platany majú úctyhodnú výšku 30 m. Vstup do parku je bezplatný.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 59

[0] Komentárov

Pridať komentár