Budatínsky park a hrad — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

43/185

Budatínsky park a hrad

premietanie (slideshow)
Budatínsky park a hrad

Budatínsky park a hrad

Považské múzeum v Žiline
(Foto: 29. 10. 2021)

Anglický park na sútoku rieky Kysuce s Váhom bol založený v polovici 19. stor. Do roku 1945 bol udržiavaný, a potom začal pustnúť. Niektoré jedince sa zachovali až do dnešných čias. Z domácich jedincov postupne odumierajú mohutné jedince topoľov čiernych, ktoré boli dominantné v parku, hlavne na brehoch Váhu a Kysuce. Pekné jedince lipy malolistej oproti bráne do nádvoria hradu tvoria aleju. Krásne javory horské sa nachádzajú v južnej časti parku a v strede a severnej časti parku sú jedince buka lesného vo forme previsnutej a červenolistej. Veľmi zaujímavým cudzokrajným stromom je platan javorolistý. Priemer kmeňa najväčšieho jedinca je 2 metre a šírka koruny 24 metrov. Niektoré stromy majú viac ako 300 rokov a platany majú úctyhodnú výšku 30 m. Vstup do parku je bezplatný.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 39

[0] Komentárov

Pridať komentár