33 Mestská tržnica (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

377/395

33 Mestská tržnica (SK)

premietanie (slideshow)
33 Mestská tržnica (SK)

33 – Mestská tržnica

Turistická informačná tabuľka č. 33 s QR kódom na tržnici
(Foto: 3. 6. 2020)

Výnimočnou architektonickou stavbou na hranici na hranici historického jadra mesta medzi Zaymusovou ulicou (bývalá Konevova) a ulicou Horný val je budova mestskej tržnice. Postavili ju v rokoch 1941 až 1942 na mieste troch pôvodných domov podľa projektu z roku 1940 architektov Ferdinanda Čapku (1905 – 1987) a Ing. arch. Mikuláša Schestaga (Šestáka). Išlo o dvojúrovňovú stavbu so skeletovou konštrukciou s krytou prízemnou časťou, pričom na poschodí sa nachádzali otvorené nezastrešené predajné plochy prístupné dvoma bočnými schodiskami, kde sa v minulosti predávali zvieratá, domáca hydina a lesné plody.
Budova tržnice z urbanistického hľadiska harmonicky upravuje územie mesta, vypĺňa prieluku a vytvára v nej pasáž spájajúcu mestské jadro s neskoršie plánovaným sídliskom Hliny. Pasáž je ponímaná ako átrium so zaoblenými rohmi, do ktorého sa vstupovalo cez veľké železné uzavierateľné brány. Zaujímavým architektonickým riešením pasážového priechodu bolo vytvorenie radu malých obchodíkov na jeho jednej strane, kde sa predávala najmä zelenina od „Bulharov“. Boli to pestovatelia zeleniny na Hlinách, v priestoroch pri plavárni a iných miestach Žiliny, ktorí preniesli tradíciu pestovania zeleniny z Bulharska.
Budova je obložená keramickým tehlovým obkladom, ktorý dáva tržnici originálny vzhľad. Plášť priečelia je doplnený veľkými plochami sklobetónu, ktorý zvýrazňuje jeho hmotu. Originálne pôsobí aj séria vonkajších kruhových okien a zaoblené sklobetónové steny. Budova má elegantný štýl charakteristický krivkou a oblúkom, badateľným rukopisom architektov Ferdinanda Čapku a Mikuláša Šestáka. Bývalá tržnica patri k osobitným a cenným stavbám mesta. Pre zaujímavosť, prízemie budovy sa v roku 1961 stalo prvou samoobslužnou predajňou v našom meste s názvom Smer, ktorú v tej dobe prevádzkoval ZDROJ Banská Bystrica š. p., odštepný závod 09-12 Žilina. V súčasnosti budova slúži na komerčné účely.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník č. 41, str. 20, dňa 9. 10. 2012.
Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský (Štátny archív Žilina).Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 30

[0] Komentárov

Pridať komentár