Major Jozef Dobrovodský — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/45

Major Jozef Dobrovodský

premietanie (slideshow)
Major Jozef Dobrovodský

Major Jozef Dobrovodský, generálmajor in memoriam

Ondrej Lipták, akademický sochár
(Foto: 22. 2. 2019)

Jozef DOBROVODSKÝ
major delostrelectva, generálmajor in memoriam
1909 – 1986
čestný občan Žiliny
Veliteľ povstaleckej žilinskej posádky,
ktorá sa 29. augusta 1944 ako prvá na Slovensku postavila
na ozbrojený odpor proti nemeckým okupačným vojskám.
mesto Žilina 2014


O živote Jozefa Dobrovodského sa dočíta v našej wikipédii po kliknutí na web. odkaz: Jozef Dobrovodský.

Odhalením pamätnej tabule v Sade SNP v centre Žiliny si pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania pamätníci a predstavitelia mesta uctili pamiatku majora Jozefa Dobrovodského, ktorý svojim rýchlym rozhodnutím brániť prístupové cesty do Žiliny zabránil postupu okupačných vojsk do centra povstania. Za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, primátora mesta Žilina Igora Chomu, podpredsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraja Drotára, veliteľa žilinskej vojenskej posádky plk. Ľubomíra Šebu, zástupcov Policajného zboru SR, dcéry Jozefa Dobrovodského pani Evy Plaskúrovej-Dobrovodskej a širokej verejnosti si dnes v Sade SNP v centre Žiliny občania pripomenuli jednu z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín, a zároveň si uctili osobu, ktorá počas tejto udalosti obzvlášť vynikla – majora Jozefa Dobrovodského, generálmajora in memoriam.
V piatok 29. augusta 2014 uplynulo 70 rokov od čias, keď sa rozhodovalo, na ktorú stranu sa postavia Slováci – na stranu nacistického zla alebo na stranu slobody a demokracie. Mjr. Jozef Dobrovodský, generálmajor in memoriam, mal v tejto voľbe jasno a svojim rýchlym rozhodnutím brániť prístupové cesty do Žiliny zabránil postupu okupačných vojsk do centra povstania, čím umožnil dokončenie mobilizácie povstaleckej armády. Žilina sa tak stala jedným z prvých miest, kde sa vojenská posádka na čele s mjr. Jozefom Dobrovodským postavila na odpor nacistickým vojskám.
„Sme zaviazaní vďačnou spomienkou na mjr. Jozefa Dobrovodského a zároveň na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja a brániť našu krajinu pred nacistickými okupantmi. Rád by som vyslovil poďakovanie aj všetkým účastníkom povstania a zároveň všetkým tým, ktorí sa usilovali niesť odkaz a duch povstania povojnovými desaťročiami a šíria ho dodnes,“ povedal vo svojom príhovore primátor mesta Žilina Igor Choma.
Po slávnostnom odhalení pamätnej tabule sa zúčastnení presunuli do vestibulu Mestského úradu v Žiline, kde sa konalo slávnostné otvorenie výstavy o mjr. Jozefovi Dobrovodskom. Výstava bola verejnosti prístupná v pracovných dňoch do 12. septembra 2014.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina, dňa 28. 8. 2014. Web: www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 169

[0] Komentárov

Pridať komentár