Lipa Juraja Blanára — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

146/183

Lipa Juraja Blanára

premietanie (slideshow)
Lipa Juraja Blanára

Lipa predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára

Projekt „Budatín – Strumień: Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva"
(Foto: 29. 10. 2010)

Anglický park na sútoku rieky Kysuce s Váhom bol založený v polovici 19. stor. Bol udržiavaný do roku 1945 a potom začal pustnúť. Žilinský samosprávny kraj pristúpil ku rekonštrukcii parku v pôvodnom anglickom prírodno-krajinárskom slohu vďaka úspešnému projektu „Budatín – Strumień: Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika na roky 2007 – 2013. Z eurofondov získali v roku 2009 na obnovu parku dotáciu vo výške 686.671 € a ďalšie finančné prostriedky vo výške 220.000 € poskytol ŽSK. V parku je nasadených 61 nových stromov a 752 nových kríkov. Boli vyrezané choré stromy a tie, čo sem nepatrili. Obnovená bola aj unikátna dvojradová lipová aleja. Pribudli tu lavičky, nové chodníky, náučný chodník, elektrické osvetlenie, zavlažovací systém a nádoby na odpadky. Po viac ako šiestich desaťročiach získal park s rozlohou 50 000 m2 svoju pôvodnú podobu z 18. storočia. Park bol slávnostne otvorený v nedeľu 5. septembra 2010 o 14.00 h predsedom ŽSK Jurajom Blanárom a poslancami Zastupiteľstva ŽSK.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 13

[0] Komentárov

Pridať komentár