Na priekope (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/84

Na priekope (ulica)

premietanie (slideshow)
Na priekope (ulica)

Ulica Na priekope v Žiline

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 6. 11. 2021)

Ulica Na priekope obchádza historické jadro od severnej a západnej strany. Vymedzená je križovatkou s Ulicou Romualda Zaymusa, prechádza cez parkovisko, križuje Ulicu Jozefa Vuruma a Sládkovičovu ulicu. Na druhej strane je vymedzená križovatkou s Hodžovou ulicou.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 19/2012 o určení názvu ulíc a úpravy názvov niektorých ulíc bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline, dňa 17. 9. 2012. Ide o zmenu názvu nasledovných ulíc (chybné názvy sú v zátvorke): Ďatlia (Ďatlová), Dolný val (Dolný Val), Horný val (Horný Val), Hattalova (Hatalova), Mikuláša Nigríniho (Mikuláša Nigriniho), Na bráne (Na Bráne), Na priekope (Na Priekope), Na stave (Na Stave), Orlia (Orolská), Námestie požiarnikov (Námestie Požiarnikov), B. Nemcovej (Nemcovej), Pod Hôrkou (Pod hôrkou), Požiarnícka (Požiarnická), Pri celulózke (Pri Celulózke), Stehličia (Stehlíková), Rybné námestie (Rybie námestie), Zadný Dielec (Zadný dielec), Námestie Ľ. Štúra (námestie zrušené, časť premenovaná na Antona Bernoláka). Účinnosť záväzného nariadenia bola od 11.10. 2012.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.



Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 106

[0] Komentárov

Pridať komentár