Hudobný altánok v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

32/45

Hudobný altánok v Žiline

premietanie (slideshow)
Hudobný altánok v Žiline

Hudobný altánok v Sade SNP v Žiline

arch. Artúr Szalatnai-Slatinský
(Foto: 6. 1. 2009)

Sad SNP je najstarším parkom v meste Žilina. Vznikol koncom 19. storočia medzi potokom Všivák a radom mestských víl na vtedajšej Parkovej ulici, z ktorých si niektoré dodnes zachovali pôvodnú secesnú podobu. Potok Všivák v roku 1941 presmerovali do potrubia uloženého pod povrchom zeme súbežne s parkom. V súčasnosti sa park rozprestiera až po obchodný dom Tesco (v minulosti obchodný dom Prior), postavený v rokoch 1969 až 1977.
Park mal v minulosti rôzne názvy. Najskôr sa nazýval Alžbetin park na počesť zavraždenej rakúskej cisárovny Alžbety Bavorskej, známej ako Sissi. Rakúska cisárovná a uhorská kráľovná Alžbeta zomrela 10. septembra 1898 rukou talianskeho anarchistu Luigiho Lucheniho. Po tejto tragickej udalosti a na uctenie jej pamiatky dostal novobudovaný park v našom meste jej meno. V roku 1904 v Alžbetinom parku postavili drevený hudobný pavilón.
Po roku 1913 dostal park názov Miléniový park. Tento názov mal pripomínať tisícročné výročie príchodu kočovných Maďarov do Uhorska v roku 896. Park v tej dobe bol typickým promenádnym parkom s gaštanovými alejami, ojedinele s lipami a javormi. V rokoch 1919 až 1938 sa park volal Šrobárov sad podľa slovenského politika MUDr. Vavra Šrobára, ktorý vo funkcii ministra s plnou mocou pre správu Slovenska sídlil v Žiline na prelome rokov 1918 až 1919. Počas tejto doby bol postavený v parku nový hudobný pavilón, ktorého údajným projektantom bol významný architekt Artur Szalatnai-Slatinský. V ňom sa uskutočňovali najmä nedeľné promenádne koncerty. Väčšinou tu koncertovala vojenská hudba miestnej žilinskej posádky, po oslobodení zas podnikové dychové kapely. Od roku 1939 sad premenovali na Hlinkov sad a v roku 1945 na Sedláčkov sad na počesť bojovníka za oslobodenie ČSR Antona Sedláčka, ktorého pred Remeselníckym domom obesili na výstrahu nemeckí vojaci dňa 15. novembra 1944. Pripomína to pamätná tabuľa na tomto dome.
V roku 1955 odhalili na začiatku parku monumentálne kamenné súsošie pri príležitosti 10. výročia oslobodenia mesta. Jeho autorom je sochár, rodák z Rajca a národný umelec, Rudolf Pribiš. Na konci parku bol v roku 1964 umiestnený pomník s bronzovou bustou Antona Sedláčka, dielo Stanislava Bíroša z Bytče. Pri rekonštrukcii parku, ktorá sa realizovala po roku 1990, sa už busta na pôvodné miesto nevrátila. Na tomto mieste sa teraz nachádza najkrajšia žilinská fontána „Žilinské panny“, ktorej autorom je významný slovenský výtvarník, tiež rodák z neďalekého Rajca, Vladimír Kompánek. Fontána pôvodne stála v rokoch 1962 až 1993 na dnešnom Hlinkovom námestí a bola premiestnená do parku v súvislosti s prestavbou námestia. V roku 1992 dostal sad pomenovanie Sad SNP.

Zdroj: Peter Štanský a Milan Novák.

Artúr Szalatnai-Slatinský sa narodil v roku 1891 v Slatine nad Bebravou. Patrí medzi významných slovenských medzivojnových architektov. Po ukončení základnej školy v rodnej obci a v roku 1909 zmaturoval na reálnom gymnáziu v Žiline. V rokoch 1914 – 1918 študoval architektúru na Vysokej technickej škole v Budapešti. Tu si zmenil meno na Schlesinger-Szalatnai podľa miesta narodenia. Od roku 1920 pôsobil v Bratislave. V roku 1942 dostal prezidentskú výnimku z deportácií. Posledné mesiace vojny od jesene 1944, keď Slovensko obsadila nemecká armáda, prežil v úkryte a od roku 1945 používal priezvisko Slatinský. Jednou z jeho povojnových diel je pamätník holokaustu, ktorý sa nachádza pred synagógou v Trnave. Zomrel 10. novembra 1961 v Bratislave, kde je aj pochovaný na židovskom neologickom cintoríne. Vo svojej tvorbe sa sústredil na kúpeľné stavby a obytné domy pre lekárov. Podľa jeho návrhu bola postavená postavená v rokoch 1923 – 1926 ortodoxná synagóga v Bratislave na Heydukovej ulici a pamätník na Jankovom vŕšku. V Žiline bol pravdepodobne postavený podľa jeho návrhu hudobný pavilón.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 102

[0] Komentárov

Pridať komentár