Historické logo UNIZA — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Historické logo UNIZA

premietanie (slideshow)
Historické logo UNIZA

Historické logo Žilinskej univerzity

Historické logo na budove Univerzitnej knižnici
(Foto: 10. 11. 2021)

História: Figurálny motív na logu UNIZA pochádza z polovice 60-tych rokov. Symbolizuje mladosť a rozlet študentov. Autor loga UNIZA a jej fakúlt je akademický sochár Miroslav Pribiš. Historické logo UNIZA obsahuje figurálnu vnútornú časť s motívom vznášajúcej sa obnaženej mladej ženy s ratolesťou a okrídleným železničným kolesom v spodnej časti. Medzi vnútorným kruhopisom - Vysoká škola dopravná Žilina a okrídlenou ženou sa nachádza signatúra autora RP. Vonkajší kruhopis tvorí nápis ŽILINSKÁ UNIVERZITA - UNIVERSITAS SOLNENSIS.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 76

[0] Komentárov

Pridať komentár