Atletický areál v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/14

Atletický areál v Žiline

premietanie (slideshow)
Atletický areál v Žiline

Revitalizácia športového areálu Žilinskej univerzity v Žiline na Veľkom Diele

Ulica vysokoškolákov
(Foto: 3. 11. 2021)

Mesto Žilina a Žilinská univerzita v Žiline spustili v utorok 27. júla 2021 výstavbu nového ľahkoatletického areálu. Na predpokladaných nákladoch vo výške dva milióny eur sa budú podieľať rovnakou časťou. Zároveň získala univerzita od Slovenského atletického zväzu dotáciu 400 000 eur. Uvedený projekt zahŕňa výstavbu atletického oválu s trávnatým ihriskom (bežecká dráha a sektory, futbalové ihrisko, automatická závlaha futbalového ihriska, umelé osvetlenie atletického oválu), tribún, oplotenia areálu a športového vybavenia atletického štadióna na pozemku parc. č. 5118/9 – ostatná plocha o výmere 17 785 m2. Obnovený 400-metrový atletický ovál s ôsmimi dráhami bude spĺňať najvyššie štandardy na organizáciu súťaží podľa medzinárodných predpisov IAAF. Bude otvorený pre študentov univerzity, športové kluby, vrcholových športovcov a verejnosť. Bude vybudovaná červená tartanová dráha, sektory pre technické disciplíny, nová trávnatá plocha, ako aj terénne úpravy.

Žiadateľ Žilinská univerzita v Žiline podal dňa 16.05.2021 na Mestský úrad v Žiline, odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 70 ks drevín, druhov breza a jaseň. Dôvod výrubu je uvedený, že dreviny rastú v kolízii s plánovanou výstavbou atletického oválu a kolízia s inžinierskymi sieťami.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 48

[0] Komentárov

Pridať komentár