Cintorín na Predmestskej ulici — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/5

Cintorín na Predmestskej ulici

premietanie (slideshow)
Cintorín na Predmestskej ulici

Bývalý cintorín na Predmestskej ulici

Pozostatky obvodového kamenného múra
(Foto: 30. 10. 2021)

Samotný cintorín s kaplnkou boli zadokumentované po prvý raz na mape od Römischa z roku 1775. Na mape mesta z roku 1848 je zakreslená kaplnka s cintorínom pod číslom 364. Ďalšia mapa z roku 1900 realisticky zobrazuje siluetu kaplnky. Územie bývalého cintorína bolo ešte nezastavané okrem domu rodiny Pekárikovej s číslom 412. V 18. storočí nemalo mesto dostatok miest na pochovávanie. Bolo to i v dôsledku skutočnosti, že viaceré priľahlé obce nemali vlastné kostoly a patrili pod farnosť Žilina. Všetkých občanov pochovávali na cintorínoch mesta – pri vtedajšom farskom Kostole Najsvätejšej Trojice (dnes Katedrála Najsvätejšej Trojice), Kostole sv. Štefana-kráľa a od roku 1707 na dnešnom Starom cintoríne. Malý cintorín bol aj na Kálove pre zomretých v chudobinci, ktorý tam bol do roku 1913. Akútny nedostatok miest pre pochovávanie vyriešilo mesto v roku 1763 zriadením nového cintorína za hornou bránou oproti poštovej prepriahacej stanici – dnes tam stojí Dom odborov Žilina. Tento cintorín dostal pomenovanie nový. Mal vlastnú kaplnku so zvonicou, zasvätenú sv. Vavrincovi. Tá sa zachovala aj po zrušení cintorína a aj po dokončení stavby novej budovy Ružičkovho domu v roku 1931 vo dvornej časti tejto budovy spolu s mohutným kamenných krížom s ukrižovaným Ježišom. Kaplnku napokon asanovali so súhlasom pamiatkovej správy v roku 1986. Samotný cintorín bol ohradený kamenným múrom, jeho zvyšky boli viditeľné ešte začiatkom roku 2010. Posledná časť múru stojí dodnes v záhrade prvého domu pred križovatkou ulíc Veľkej okružnej a Predmestskej ulice.
Samotný cintorín vznikol v roku 1763, pravdepodobne stavba ochranného kamenného múru a kaplnky spôsobili, že sa začalo pochovávať až 1. marca 1784. Vtedy ako prvá bola pochovaná 77-ročná Anna Kobošková zo Žiliny. Podľa záznamu v matrike pri jej pohrebe bolo zvonenie strednej hlasitosti, s veľkou pravdepodobnosťou zvonom zo zvonice Kaplnky sv. Vavrinca. Ako posledný bol pochovaný na tomto cintoríne 6-mesačný Štefan Kniha 20. januára 1879. Text: historik Mgr. Peter Štanský.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 45

[0] Komentárov

Pridať komentár