Križovatka ciest 1/60 a 1/11 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/22

Križovatka ciest 1/60 a 1/11

premietanie (slideshow)
Križovatka ciest 1/60 a 1/11

Križovatka cesty I. triedy č. 60 a cesty I. triedy 11 (chodník pre chodcov povedľa križovatky)

Cesta I. triedy č. 60 – Mestský okruh číslo 1
(Foto: 20. 6. 2013)

Žilina je jedným z najvýznamnejších dopravných uzlov na Slovensku. Nevyhovujúce komunikácie si vynútili výstavbu estakády. Tá bola rozplánovaná na tri etapy. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po Košickú v dĺže 3,5 km. Na tomto poslednom úseku prieťahovej cesty 1/18 Žilinou bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. Až v roku 2000 bola ukončená stavba Estakády, zložitého mimoúrovňového dopravného uzla na severnom okraji urbanizovaného priestoru Žiliny. Stavbou cesty I/11 Estakáda, bolo dobudovanie už predtým jestvujúcej polovičnej časti estakády. Tá priamo nadväzuje na okruhový mestský komunikačný systém, ktorý sa začal budovaním prieťahu mestom Žilina ešte v roku 1974. Výstavbou druhej časti estakády sa dovŕšilo celé mimoúrovňové kríženie cesty I/11 s miestnymi komunikáciami a železnicou a zabezpečilo sa tak potrebné cestné napojenie na smery Bratislava, Čadca a Prievidzu. Vznikol tým moderný štvorpruhový obojstranný mimoúrovňový dopravný systém s celkovou dĺžkou 1559 metrov. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej s dĺžkou 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem Košickej) s dĺžkou 6,48 km a priemerom asi 2 km. S účinnosťou od 1. 8. 2015 rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je mestský dopravný okruh v Žiline označený ako Cesta I. triedy č. 60.

Cesta I. triedy č. 11 na území Slovenska prechádza cesta I/11 od štátnej hranice s Českom cez Kysuce do Žiliny a po prejdení mostom cez rieku Váh sa v Žiline zľava na ňu pripája severná vetvu obchvatu cesty I. triedy č. 60 (Ľavobrežná ulica). Dĺžka komunikácie na území Slovenska je 38,093 km.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 128

[0] Komentárov

Pridať komentár