Námestie sv. Jána Bosca — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/21

Námestie sv. Jána Bosca

premietanie (slideshow)
Námestie sv. Jána Bosca

Námestie svätého Jána Bosca v Bánovej

Mestská časť Bánová
(Foto: 9. 10. 2021)

Nám. sv. Jána Bosca sa nachádza uprostred Bánovej. Je takmer obdĺžnikového tvaru. Na východnej a západnej strane je zástavba prevažne rodinných domov. Severnú stranu námestia uzatvára Pongrácovský kaštieľ a pred ním stojí rímskokatolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho. Ten tvorí hlavnú dominantu námestia. Z východnej strany je námestie otvorené, prechádza tadiaľ miestna komunikácia, ktorá vedie cez celé námestie. Z historických pamiatok okrem kostola a kaštieľa stojí za pozornosť Trojičný stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice z roku 1821 a kamenný kríž z roku 1904. V minulosti stála na námestí vedľa kríža 12 metrov vysoká murovaná zvonica, ktorá bola Bánovčanmi zbúraná v roku 1950. Námestie v roku 2010 prešlo rekonštrukciou. Pomenované je po talianskom kňazovi Jánovi Boscovi (1815 – 1888) zakladateľovi rádu saleziánov, ktorý bol v roku 1934 bol vyhlásený za svätého.

Nám. sv. Jána Bosca v Bánovej je pomenované po sv. Jánovi Boscovi. Sv. Don Bosco, Giovani (1815 – 1888) bol taliansky katolícky kňaz. V období komunistickej totality malo námestie názov Námestie družstevníkov. Do roku 1990 boli názvy ulíc v Žiline pomenované podľa politických dejateľov vtedajšieho režimu, komunistických predstaviteľov Česko-Slovenska a rôznych cudzích štátov. Ešte začiatkom 50-tych rokov mnohé ulice boli pomenované namiesto slovenských predstaviteľov aj po predstaviteľoch českej kultúry a spoločnosti, ktorí s mestom nemali nič spoločné. Po roku 1990 v rámci nápravy chýb a deformácií z obdobia totality bol spracovaný návrh na zmenu názvov ulíc vypracovaný komisiou, ktorú menoval primátor mesta Žilina. Komisia bola zložená z pracovníkov mestského úradu, zástupcov starých Žilinčanov, Matice slovenskej, odborníkov v odbore histórie, slovenského jazyka a kultúry. Komisia sa riadila týmito hlavnými zásadami: Vrátiť staré slovenské názvy, používať pôvodné miestopisné názvy, uplatňovať pomenovanie po významných historických slovenských osobnostiach, uplatňovať pomenovanie po významných občanoch so vzťahom k mestu Žilina a významne prispievajúcim pre jeho život a rozvoj, názvy podľa miest a udalostí významných v dejinách slovenského národa. Po zapracovaní pripomienok občanov mesta Žilina bola v roku 1992 poslancami MsZ v Žiline schválená zmena názvov 104 ulíc z vyše 400 ulíc mesta.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 196

[0] Komentárov

Pridať komentár