sochár Bohuš Kubinský — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/25

sochár Bohuš Kubinský

premietanie (slideshow)
sochár Bohuš Kubinský

Pulzujúce srdce univerzity

Sochár Bohuš Kubinský
(Foto: 25. 10. 2021)

Žilinská univerzita v Žiline v stredu 20. októbra 2021 oficiálne predstavila umelecké dielo Pulzujúce srdce univerzity sochára a pedagóga Bohuša Kubinského. Nadrozmerné dielo vyrobili v Číne zo zrkadlovo leštenej nehrdzavejúcej ocele, váži 4000 kilogramov a meria štyri metre. Vzniklo podľa modelu, ktorý autor vytvoril pred piatimi rokmi na sochárskom sympóziu na Novom Zélande. Tento veľký objekt pretavil aj do nového loga univerzity. Autor Bohuš Kubinský pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Podľa zmluvy bola cena diela 49.460 eur + DPH.
Herečka Emília Vášáryová, ktorá sa zúčastnila na podujatí uviedla, že Pulzujúce srdce univerzity reprezentuje symbiózu umenia, kultúry a vzdelávania, o ktorých sa u nás hovorí dosť zriedka. "Pre mňa je toto srdce symbolom lásky k vzdelaniu, poznaniu a poznávaniu. Je to však aj symbol viery a nádeje, že nezostaneme budúcim generáciám nič dlžní. Vzdelanie musí ľudí viesť k samostatnému mysleniu a mravnému konaniu. To všetko v sebe srdce obsahuje."
Pulzujúce srdce univerzity zdobí areál Univerzitného námestia už takmer dva roky, ale pre pandémiu ho univerzita oficiálne uviedla do života až 20. októbra 2021.

Pred Žilinskou univerzitou pribudlo nové umelecké dielo „Pulzujúce srdce univerzity“, ktorého autorom je sochár Bohuš Kubinský. Myšlienka inštalácie a dodanie diela vznikla ako výsledok spolupráce pri tvorbe univerzitného námestia a projektu Revitalizácia zelene UNIZA. Umelecké dielo predstavuje symbol dynamiky univerzitného života v meniacom sa čase a priestore. V univerzitnom priestore, v ktorom sa bádajú nepoznané deje, procesy, materiály, objavujú nové postupy, pohľady a formy. Dynamiku a pohyb u človeka predstavuje jeho srdce, v prípade našej univerzity túto živosť v prenesenom význame slova predstavuje umelecké dielo, ktorému autor dal názov Pulzujúce srdce univerzity. Už pri pohľade na dielo, ktoré je výsledkom prieniku spojenia nekonečných kriviek môžeme vidieť tvary, ktoré pomenúvame podľa toho, z ktorej strany sa naň pozeráme. Či už je to turbína, niekedy mušľa, inokedy delfín, alebo ako celok srdce. (Text prevzatý a upravený z web. stránky Žilinskej univerzity: www.uniza.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 229

[0] Komentárov

Pridať komentár