Pod hájom (smer ŽU) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

14/186

Pod hájom (smer ŽU)

premietanie (slideshow)
Pod hájom (smer ŽU)

Zastávka MHD Pod hájom (smer Žilinská univerzita)

Dopravný podnik mesta Žiliny
(Foto: 16. 10. 2021)

Dňa 11. októbra 2021 bola oficiálne ukončená rekonštrukcia ďalšej trolejbusovej zastávky v Žiline. Počas stavebných prác sa kompletne vymenilo podložie zastávkového zálivu, na ktorom vozidlo stojí počas státia na zastávke. Pôvodný nerovný a hrboľatý povrch so zvlneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou znižoval kvalitu prepravy cestujúcich a bol možným zdrojom zranení. Navrhnuté úpravy zastávok mestskej hromadnej dopravy zahŕňajú aj debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok je aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš.
Mesto Žilina pokračuje v rekonštrukciách zastávok mestskej hromadnej dopravy. Od apríla budúceho roku v rámci druhej etapy prác obnoví päť existujúcich zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú univerzitu i do centra mesta. Nová zástavka pribudne na sídlisku Hájik na Hôreckej ceste. Rekonštrukčné práce v predpokladanej hodnote takmer 385-tisíc eur žilinská samospráva zafinancuje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výška povinnej spoluúčasti mesta na financovaní bude viac ako 19-tisíc eur.
Verejné obstarávanie na dodávateľa prác trvalo od februára tohto roku štyri mesiace, jeho kontrola si vyžiadala ďalšie tri mesiace. Obnovu zastávok, ktorá potrvá približne deväť mesiacov, zrealizuje súkromná spoločnosť ERPOS, spol. s r.o., ktorá uspela v obstarávaní s víťaznou ponukou 358-tisíc eur.
Farebné vyhotovenie rekonštruovaných zastávok v II. etape navrhlo vedenie Útvaru hlavného architekta mesta Žilina s cieľom eliminovať vizuálny chaos. Z toho dôvodu sú zastávky opatrené náterom antracitovej farby.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 167

[0] Komentárov

Pridať komentár