Rekonštrukcia súsošia — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/13

Rekonštrukcia súsošia

premietanie (slideshow)
Rekonštrukcia súsošia

Súsošie oslobodenia Žiliny (r. 1955)

Rekonštrukcia súsošia
(Foto: 16. 10. 2021)

Začiatkom októbra 2021 začali s rekonštrukciou Súsošia oslobodenia Žiliny. Súsošie bolo zreštaurované v roku 2015 pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Žiliny a ukončenia druhej svetovej vojny. Mesto sa rozhodlo na podnet primátora Igora Chomu v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra komplexne zreštaurovať Pamätník oslobodenia mesta Žilina, ktorý sa nachádza v Sade SNP. Kamenné súsošie sa v centre Žiliny týči od roku 1955, kedy bolo slávnostne odhalené pri príležitosti 10. výročia vstupu 1. československého armádneho zboru do mesta. Jeho autorom je sochár Rudolf Pribiš, rodák z Rajca. Pamätník bol dôkladne vyčistený, boli odstránené všetky mikroorganizmy, bol spevnený a následne sa vykonali všetky potrebné povrchové úpravy, aby si zachoval svoju patinu a aj naďalej mohol pôsobiť ako dôstojný obraz našich dejín. Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra zaplatila za reštaurovanie súsošia 4490 €.

V roku 1955 odhalili monumentálne súsošie pri 10. výročí vstupu 1. čsl. armádneho zboru do mesta v parku SNP v Žiline. Autorom kamenného súsošia je sochár Rudolf Pribiš (1913 – 1984), rodák z Rajca.

Rudolf Pribiš významný sochár a pedagóg. Narodil sa 19. marca 1913 v Rajci. Študoval Trenčíne a v Bratislave. Bol pedagógom, tiež rektorom na VŠVU v Bratislave. Venoval sa medailérstvu, komornej i monumentálnej tvorbe: Z jeho diel: Pomník odboja v Prievidzi, Pomník oslobodenia v Dolnom Kubíne, bronzové dvere obradnej siene Pamätníka Sovietskej armády na bratislavskom Slavíne, Pamätník obetiam vojny v Žiline (1955), Žena po kúpeli v Rajeckých Tepliciach, plastiku Odpočívajúca (1965-66) v parku Dudinciach, Pamätník osloboditeľov (1979) v Starej Turej. Reliéfna tvorba: Transfúzna stanica v Bratislave (1958), PTŠ v Bernolákove (1959), čsl. veľvyslanectvo v Pchjongjangu (1960-61) a reliéfna kompozícia na nádvorí Múzea SNR v Myjave. V minulosti bola v PGU v Žiline na Mariánskom námestí stála expozícia jeho tvorby. V roku 1990 v rámci reštitúcii objektu bola zrušená. Zomrel 3. júla 1984 v Bratislave.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 152

[0] Komentárov

Pridať komentár