Budatínsky park — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/5

Budatínsky park

premietanie (slideshow)
Budatínsky park

Budatínsky park (oficiálny názov parku)

Považské múzeum v Žiline
(Foto: 24. 6. 2016)

Anglický park na sútoku rieky Kysuce s Váhom bol založený v polovici 19. stor. Do roku 1945 bol udržiavaný, a potom začal pustnúť. Niektoré jedince sa zachovali až do dnešných čias. Z domácich jedincov postupne odumierajú mohutné jedince topoľov čiernych, ktoré boli dominantné v parku, hlavne na brehoch Váhu a Kysuce. Pekné jedince lipy malolistej oproti bráne do nádvoria hradu tvoria aleju. Krásne javory horské sa nachádzajú v južnej časti parku a v strede a severnej časti parku sú jedince buka lesného vo forme previsnutej a červenolistej. Veľmi zaujímavým cudzokrajným stromom je platan javorolistý. Priemer kmeňa najväčšieho jedinca je 2 metre a šírka koruny 24 metrov. Niektoré stromy majú viac ako 300 rokov a platany majú úctyhodnú výšku 30 m. Vstup do parku je bezplatný.

Žilinský samosprávny kraj pristúpil ku rekonštrukcii parku v pôvodnom anglickom prírodno-krajinárskom slohu vďaka úspešnému projektu „Budatín – Strumień: Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika na roky 2007 – 2013. Z eurofondov získali v roku 2009 na obnovu parku dotáciu vo výške 686.671 € a ďalšie finančné prostriedky vo výške 220.000 € poskytol ŽSK. V parku je nasadených 61 nových stromov a 752 nových kríkov. Boli vyrezané choré stromy a tie, čo sem nepatrili. Obnovená bola aj unikátna dvojradová lipová aleja. Pribudli tu lavičky, nové chodníky, náučný chodník, elektrické osvetlenie, zavlažovací systém a nádoby na odpadky. Po viac ako šiestich desaťročiach získal park s rozlohou 50 000 m2 svoju pôvodnú podobu z 18. storočia. Park bol slávnostne otvorený v nedeľu 5. septembra 2010 o 14.00 h predsedom ŽSK Jurajom Blanárom a poslancami Zastupiteľstva ŽSK.

Zoznam ulíc v mestskej časti Budatín (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Azúrová ulica (Azúrová), Béžová ulica (Béžová), Biela ulica (Biela), Blankytná ulica (Blankytná), Bordová ulica (Bordová), Budatínska ulica (Budatínska), Budatínsky park, Bytčianska ulica (Bytčianska) – zo strany Budatína po most cez Kysucu, Cesta k vodojemu (Cesta k vodojemu), Cesta na záhumnie (Cesta na záhumnie), Čákiovská ulica (Čákiovská), Červená ulica (Červená), Čičkánikova ulica (Čičkánikova), Do Medzilužia (Do Medzilužia), Do parku (Do parku), Dolná ulica (Dolná), Fialová ulica (Fialová), Gulejova ulica Gulejova), Hnedá ulica (Hnedá), Hore vŕškom (Hore vŕškom), Horná ulica (Horná), K múzeu (K múzeu), Karmínová ulica (Karmínová), Kristenovej ulica (Kristenovej), Ku zvonici (Ku zvonici), Letná ulica (Letná), Lúčna ulica (Lúčna), Martinčekova ulica (Martinčekova), Modrá ulica (Modrá), Mrvečkova ulica (Mrvečkova), Na lány (Na lány), Na starej hradskej (Na starej hradskej), Námestie hrdinov (Námestie hrdinov), Okrová ulica (Okrová), Oranžová ulica (Oranžová), Purpurová ulica (Purpurová), Radová ulica (Radová), Sivá ulica (Sivá), Slnečná ulica (Slnečná), Strieborná ulica (Strieborná), Suňogovská ulica (Suňogovská), Topoľová ulica (Topoľová), Tyrkysová ulica (Tyrkysová), Ulica energetikov (Energetikov), Ulica slovenských dobrovoľníkov (Slovenských dobrovoľníkov), Za cintorínom (Za cintorínom), Záhradná ulica (Záhradná), Zámocká ulica (Zámocká), Závoz (Závoz), Zelená ulica (Zelená), Železničná ulica (Železničná), Žltá ulica (Žltá). (Stav 31. 12. 2023)Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 149

[0] Komentárov

Pridať komentár