Budatínsky park — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/5

Budatínsky park

premietanie (slideshow)
Budatínsky park

Budatínsky park (oficiálny názov parku)

Považské múzeum v Žiline
(Foto: 24. 6. 2016)

Anglický park na sútoku rieky Kysuce s Váhom bol založený v polovici 19. stor. Do roku 1945 bol udržiavaný, a potom začal pustnúť. Niektoré jedince sa zachovali až do dnešných čias. Z domácich jedincov postupne odumierajú mohutné jedince topoľov čiernych, ktoré boli dominantné v parku, hlavne na brehoch Váhu a Kysuce. Pekné jedince lipy malolistej oproti bráne do nádvoria hradu tvoria aleju. Krásne javory horské sa nachádzajú v južnej časti parku a v strede a severnej časti parku sú jedince buka lesného vo forme previsnutej a červenolistej. Veľmi zaujímavým cudzokrajným stromom je platan javorolistý. Priemer kmeňa najväčšieho jedinca je 2 metre a šírka koruny 24 metrov. Niektoré stromy majú viac ako 300 rokov a platany majú úctyhodnú výšku 30 m. Vstup do parku je bezplatný.

Žilinský samosprávny kraj pristúpil ku rekonštrukcii parku v pôvodnom anglickom prírodno-krajinárskom slohu vďaka úspešnému projektu „Budatín – Strumień: Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika na roky 2007 – 2013. Z eurofondov získali v roku 2009 na obnovu parku dotáciu vo výške 686.671 € a ďalšie finančné prostriedky vo výške 220.000 € poskytol ŽSK. V parku je nasadených 61 nových stromov a 752 nových kríkov. Boli vyrezané choré stromy a tie, čo sem nepatrili. Obnovená bola aj unikátna dvojradová lipová aleja. Pribudli tu lavičky, nové chodníky, náučný chodník, elektrické osvetlenie, zavlažovací systém a nádoby na odpadky. Po viac ako šiestich desaťročiach získal park s rozlohou 50 000 m2 svoju pôvodnú podobu z 18. storočia. Park bol slávnostne otvorený v nedeľu 5. septembra 2010 o 14.00 h predsedom ŽSK Jurajom Blanárom a poslancami Zastupiteľstva ŽSK.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 163

[0] Komentárov

Pridať komentár