Hruštiny (ulica) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

187/271

Hruštiny (ulica)

premietanie (slideshow)
Hruštiny  (ulica)

Hruštiny (ulica) v Žiline

Mestská časť Rosinky
(Foto: 9. 10. 2021)

Hruštiny (ulica) sa nachádza juhovýchodne od centra. Vymedzená je križovatkou s Košickou ulicou, odkiaľ pokračuje po starej ceste k Vodnej nádrži Žilina. V skutočnosti je to úsek bývalej hlavnej cesty zo Žiliny do Martina pri zaniknutej miestnej časti Hruštiny. Osada Hruštiny, ako aj bývalá cesta do Mojšovej Lúčky, zanikli pri výstavbe Vodného diela Žilina. Dnes cesta končí pri vodnej nádrži, kde sa nachádza parkovisko. Cesta zo Žiliny pred výstavbou vodného diela schádzala z terajšej cesty I/18 v Žiline na Šibeniciach prudko k rieke Váh a prechádzala cez bývalé Hruštiny (22 domov) do obce Mojšova Lúčka. Odtiaľ pokračovala ďalej do Strečna. Po zaniknutej osade Hruštiny zostala pomenovaná ulica.

Zoznam ulíc (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bagarova ulica (Bagarova), Brezová ulica (Brezová), Hruštiny (Hruštiny), Jašíkova ulica (Jašíkova), Jazmínová ulica (Jazmínová), Majerská ulica (Majerská), Nábrežná ulica (Nábrežná), Park 17. novembra (Park 17. novembra), Rosinská ulica (Rosinská), Ulica Mikuláša Nigriniho (Ulica Mikuláša Nigriniho), Ulica mládeže (Mládeže), Ulica osloboditeľov (Osloboditeľov), Vážska ulica (Vážska).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 25

[0] Komentárov

Pridať komentár