Pamätník C. G. Swenssona — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Žilina Gallery » Fotogaléria mesta Žiliny
60/78

Pamätník C. G. Swenssona

premietanie (slideshow)
Pamätník C. G. Swenssona

Revitalizácia Parku Carla Gustava Svenssona

Betonáž 4,6 m vysokého pamätníka Carla Gustava Svenssona
(Foto: 8. 10. 2021)

Občianske združenie Servare et Manere získalo od mesta Žilina oficiálne poverenie na vytvorenie dôstojného pamätníka významnému švédskemu krajinnému architektovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi. V roku 2021 uplynie 160 rokov od jeho narodenia a tiež 130 rokov od vybudovania parku pri žilinskej súkenke. V parku pribudnú dve Swenssonove lavičky, budú vysadené nové stromy, QR kódy na pamätníku a stromoch a informačné tabule. Park bude slúžiť aj ako vzdelávacie miesto pre študentov a žiakov. Informačné tabule sa venujú nasledovným témam: História parku okolo továrne na súkno, dielo C. G. Swenssona, Carl Gustav Swensson, Park Carla Gustava Swenssona, História žilinskej továrne na súkno a Význam vegetácie v meste.

Park Carla Gustava Svenssona známy aj pod menom Slovenársky park, prípadne aj Park na Sihoti prešiel v roku 2009 revitalizáciou. Park bol zanedbaný, zdevastovaný, miestom prebývania bezdomovcov a opilcov. Majitelia hotela Holiday Inn si zobrali do prenájmu od mesta zanedbaný mestský park. Počas vegetačného pokoja začiatkom roka 2009 vyrúbali staré nevhodné dreviny. Od ulice ochraňuje park nový 120 cm vysoký múrik. V parku bol vybudovaný nový chodník, navezená zemina a vysiata tráva. Pribudla kvetinová výsadba, okresné dreviny a stromy. Aj zdevastovaný Pamätník textilným robotníkom bol počas rekonštrukcie obnovený. Predpokladané investície majiteľov hotela Holiday Inn na revitalizáciu mestského parku boli plánované vo výške 49 790 – 66 387 €.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 25.02.2021 na 20. zasadnutí Uznesením č. 13/2021 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina s účinnosťou dňom 01.04.2021. Článok 1 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
(4) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Staré mesto nasledovne: Park Carla Gustava Swenssona – pomenovanie parku na rohu Kysuckej a Športovej ulice pri bývalej súkenke, ktorý projektoval významný švédsky architekt Carl Gustav Swensson.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 77

[0] Komentárov

Pridať komentár