Moritz SZÁNTÓ — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

9/12

Moritz SZÁNTÓ

premietanie (slideshow)
Moritz SZÁNTÓ

Moritz SZÁNTÓ, Anton SCHULCZ, Margita SCHULCZ – Blok č. 4, rad č. 8, šiesty hrob (ľavá strana)
Symbol rituálneho krčaha

Židovský cintorín v Žiline – בית הקברות היהודי בז'ילינה – Jewish Cemetery in Zilina – Jüdischer Friedhof in Žilina
(Foto: 25. 6. 2017)

Náhrobný kameň vyhotovil kamenár Folkmann A., Žilina. (FOLKMANN A., kamenársky majster, Štefánikova č. 44. Založená roku 1902.) Symbol levitov (krčah) a smutnej vŕby.

Symbol rituálneho krčaha a misky, kultovo-obradnej nádoby, ktorá symbolizovala očistenie. Krčah a miska sú symboly vyjadrujúce príslušnosť mŕtveho ku kmeňu Levitov, ktorí boli pomocníkmi kňazov. Leviti boli jedným z dvanástich izraelských kmeňov. Ich zakladateľom bol Lévi, tretí syn patriarchu Jákoba (Izrael) a matky Lia. Jeho starý otec bol Izák. Lévi mal týchto synov: Gerson, Kaát a Merari. V prvom a druhom období Chrámu vykonávali rôzne úlohy kňazov, slúžili ako chrámoví speváci a hudobníci ako učitelia. Žili z desiatkov, ktoré im dávala celá komunita. Levitov je možné spoznať podľa priezviska zachovaného v nejakej podobe ako napríklad Levy, Levence, Lewis, Löwy a podobne.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 55

[0] Komentárov

Pridať komentár