Židovské vojenské hroby — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/58

Židovské vojenské hroby

premietanie (slideshow)
Židovské vojenské hroby

Židovský vojenský cintorín v Žiline – Jewish military cemetery in Zilina
בית הקברות צבאיים היהודי בז'ילינה

(Foto: 15. 8. 2021)

Na frontoch I. svetovej vojny bojovalo tisíce Slovákov. Mnohí z nich padli a tisíce ranených sa vracali do vlasti. Na rôznych miestach Slovenska narýchlo zriaďovali lazarety pre zranených navrátilcov. V priestoroch dnešných kasární na Rajeckej ceste bola vybudovaná v drevených barakoch vojenská nemocnica. Liečili sa tam vojaci centrálnych mocností i zajatci zo štátov Dohody vracajúci sa z frontu, ktorých vysadili z vojenských transportov na žilinskej železničnej stanici. V tejto súvislosti bol v roku 1915 založený vojenský cintorín, kde pochovávali zajatcov a vojakov, ktorí svojim zraneniam podľahli vo vojenskej nemocnici. Cintorín sa nachádzal západne od starého mestského cintorína pozdĺž železničnej trate do Rajca. Do konca vojny tu bolo pochovaných 1276 vojakov rôznych národností. Na každom hrobe bol náhrobný kameň, na ktorom bola malá kovová tabuľka s číslom a menom, ako i základnými údajmi o pochovanom. Kresťanské náhrobné kamene mali na hornej časti oblúka umiestený kamenný kríž. Na vojenskom cintoríne bolo pochovaných 1276 vojakov. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia bol cintorín zničený.

Vojakov židovského vyznania pochovávali na židovskom cintoríne hneď za ceremoniálnou halou. Je tu pochovaných 18 vojakov. Židovskí vojaci majú na hornom oblúku náhrobného kameňa namiesto kríža umiestené dve kamenné tabuľky s číslami, symbolizujúce Mojžišove kamenné tabule Desatora. Na niektorých hroboch boli v roku 2022 opravené poškodené tabuľky Desatora. Jeden z vojakov má namiesto vojenského náhrobného kameňa postavenú stélu z čiernej žuly. Vojenské hroby sú súčasťou židovského cintorína.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 143

[0] Komentárov

Pridať komentár