Lávka ponad potok Všivák — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

41/46

Lávka ponad potok Všivák

premietanie (slideshow)
Lávka ponad potok Všivák

Potok Všivák v Parku Ľudovíta Štúra

Mestská časť Bôrik
(Foto: 29. 7. 2021)

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený opäť v potrubí a kanáli až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 113

[0] Komentárov

Pridať komentár