Hospodárska budova pri hrade — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/28

Hospodárska budova pri hrade

premietanie (slideshow)
Hospodárska budova pri hrade

Hospodárska budova Budatínskeho hradu (pred rekonštrukciou)

Pripravovaný projekt rekonštrukcie – Bez bariér na Budatínsky hrad
(Foto: 24. 6. 2016)

V roku 2009 bol prvý poľsko-slovenský projekt "Budatín-Strumień: Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva," ktorý ukončili v júni 2011. Výška nenávratného finančného príspevku bola 696 934 eur, za ktorý sa urobila revitalizáciou parku Budatínskeho hradu.
Od novembra 2012 do februára 2014 realizoval ŽSK projekt "Obnova objektov – stavebné úpravy areálu Budatínskeho zámku" (veža a fasáda) s celkovými oprávnenými výdavkami 2,119 milióna eur.
Opätovné využívanie hradu na expozičné účely zabezpečí projekt "Návrat múzea do Budatínskeho hradu" (2. a 3. nadzemné podlažie). Hlavným cieľom je rekonštrukcia interiérov na vytvorenie priestorov pre stálu historickú expozíciu Považského múzea. Rekonštrukčné práce sa začali v polovici apríla 2015, pričom celkové žiadané oprávnené výdavky sú 1,176 milióna eur.
Grant 443 000 eur z Nórskeho finančného mechanizmu získal ŽSK na projekt "Bez kaplnky nie je hrad". Z finančných prostriedkov bola zrekonštruovaná baroková kaplnka.
Pripravuje sa nový projekt "Bez bariér na Budatínsky hrad", ktorým by sa v priestoroch bývalej hospodárskej budovy vytvorilo miesto pre expozíciu drotárstva.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 87

[0] Komentárov

Pridať komentár