Podchod z Národnej ulice — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/32

Podchod z Národnej ulice

premietanie (slideshow)
Podchod z Národnej ulice

Zrekonštruovaný podchod z Národnej ulice do Železničnej stanice Žilina

Ulica P. O. Hviezdoslava
(Foto: 21. 7. 2021)

Začiatkom júla 2021 bola ukončená rekonštrukcia časti podchodu z Národnej ulice k železnici, ktorá patrí mestu Žilina. Práce na ňom začali v apríli 2021 a dodávateľ prác bola spoločnosť Emel SK. Za práce zaplatilo mesto vyše 77-tisíc eur. Počas rekonštrukčných prác boli odstránené bočné obchodíky, odvodnenie, prípojky k inžinierskym sieťam a osvetlenie. Celý objekt bol vyčistený a boli upravené informačné plochy. V budúcnosti plánuje železnica predĺžiť podchod z Národnej ulice až po Uhoľnú ulicu.

Podchod popod frekventovanú ulicu Ulicu P. O. Hviezdoslava z Národnej ulice do železničnej stanice. Vedie popod ulicu s možnosťou výstupu na druhej strane ulice a do budovy železničnej stanice. Pokračuje ďalej popod budovu železničnej stanice, cez bývalé pivničné priestory kotolne a napája sa priamo na železničný podchod k vlakovým nástupištiam. Podchod bol budovaný v čase od 8. 3. 1996 do 4. 7. 1997.

Podchod z vtedajšej Ulice SNP (teraz Národná) na stanicu bol postavený investorsky organizáciou Útvar prípravy investícií ONV v Žiline. Stavebné povolenie bolo vydané na Technické služby mesta Žilina v roku 1973 a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v roku 1977. Technické služby dielo prevzali od Útvaru prípravy investícií ONV v roku 1977 hospodárskou zmluvou. Po zániku tejto organizácie prešiel jej majetok na mesto Žilina v zmysle zákona o obecnom zriadení. (Text: archivár a historik Mgr. Peter Štanský.)Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 230

[0] Komentárov

Pridať komentár