Miesto budúceho lapidária — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/3

Miesto budúceho lapidária

premietanie (slideshow)
Miesto budúceho lapidária

Židovský cintorín Námestovo – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Námestovo

Jüdischer Friedhof in Námestovo
(Foto: 27. 4. 2012)

Židovský zákon predpisuje, aby bol na hrobe umiestnený náhrobný kameň, aby zosnulý nebol zabudnutý a hrob poškodený alebo znesvätený. Je zvykom umiestniť náhrobný kameň na hrob po uplynutí dvanástich mesiacov od pohrebu, keď skončí obdobie smútku a riziko zabudnutia na zosnulého sa zvýši. Text a nápisy na náhrobných kameňoch bývajú väčšinou v hebrejčine. V hornej časti náhrobného kameňa sa nachádzajú písmená pe-nun, začiatočné písmená poh nitman (nikbar), čo v podstate znamená tu leží... Dve čiarky medzi písmenami indikujú skratku. V druhom riadku sa väčšinou nachádza meno zosnulého vo forme: meno zosnulého – bar (bat), tzn. syn (dcéra) – meno otca zosnulého. V treťom riadku sa zvyčajne uvádza dátum úmrtia v hebrejskom vyjadrení. V dolnej časti sa nachádza text "tehe nišmatah cerurah bicror hachayim" alebo jeho skratka, čo znamená približne „nech je jej (jeho) duša zviazaná s večným životom“. Okrem toho bývajú na náhrobných kameňoch aj rôzne symboly napr. menora, magen David, zvitky Tóry, tabuľky desatora a podobne, ktoré však nič významné neznamenajú, snáď len to, že je tam pochovaný Žid. Iné je, ak je na kameni symbol rúk, čo znamená tu odpočíva kohen a spojené ruky symbolizujú požehnanie, symbol džbánu zas znamená, že je tu pochovaný Levita (džbán symbolizuje umývanie rúk kňazov, ktoré v chráme vykonávali Leviti). Určitý význam majú aj niektoré ďalšie symboly. Napríklad strapec hrozna – symbol Izraela, konár rozvetvený alebo zlomený – skon mladého, resp starého muža. Niekedy sa symboly stotožňujú s menom zosnulého napr. lev – pre Loeb, vlk – pre Benjamin, jeleň – pre Naftali, ruža – pre Blume atď.

Zdroj: Kehila Žilina: www.kehilazilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 64

[0] Komentárov

Pridať komentár