Starý cintorín v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

265/313

Starý cintorín v Žiline

premietanie (slideshow)
Starý cintorín v Žiline

Starý cintorín v Žiline

Ulica Martina Rázusa
(Foto: 9. 6. 2021)

Starý cintorín bol založený okolo roku 1707 na okraji mesta, ktorému predchádzala epidémia moru v roku 1679, keď zomrelo 150 ľudí. Obete moru pochovávali na roli Šefranica, ktorú neskoršie mesto vyčlenilo na cintorín. Pôvodný vstup na cintorín bol od Jazykovej školy, ktorý dnes slúži ako vedľajší vchod a hlavný vchod je z Ulice Martina Rázusa pri dome smútku. Mesto sa postupne rozrastalo, cintorín zostal obostavaný domami a komunikáciami. Aj plocha cintoríne je menšia. Časť cintorína zabrali pri výstavbe Sokolovne a na stavebné pozemky Svojdomov. Významnú časť cintorína zabrali pri výstavbe Rajeckej železnice a štvorpruhovej komunikácie. Z pôvodného vojnového cintorína, ktorý bol umiestený v tejto časti, zachoval sa len jeden hrob vojaka Antala Kosmala z 1276 hrobov. Na cintoríne sú hroby starých žilinských rodín, významných osobností, žilinských rehoľníčok a rehoľníkov. Nové hrobové miesta sa ru už nenachádzajú, ľudia sú pochovávaní do hrobov svojich príbuzných, ale aj tak s obmedzenou kapacitou.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 7

[0] Komentárov

Pridať komentár