Okresný úrad v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
12/58

Okresný úrad v Žiline

premietanie (slideshow)
Okresný úrad v Žiline


Okresný úrad v Žiline


Okresný úrad, Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina.
Tel. ústredňa: 041/511 71 11, tel. sekretariát prednostu: 041/511 72 01, fax: 041/565 14 28, e-mail podateľňa: podatelna@za.vs.sk, web: www.statnasprava.sk.

Úradné hodiny: Pondelok 07:30 – 15:00, utorok 07:30 – 15:00, streda 07:30 – 17:00, štvrtok 07:30 – 15:00, piatok 07:30 – 14:00.

Od 1. 10. 2013 boli zrušené: Obvodný úrad životného prostredia, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Obvodný pozemkový fond, Obvodný lesný úrad a Správa katastra.
K tomuto dňu vznikol Okresný úrad Žilina, ktorý bude vykonávať činnosť zrušených úradov v pôsobnosti svojich odborov: Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor pozemkový a lesný, Katastrálny odbor, Odbor opravných prostriedkov.

Odbory a podriadené úrady: Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Odbor ekonomický, Odbor organizačný, Odbor živnostenského podnikania, Osobný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Odbor pozemkový a lesný, Katastrálny odbor, Odbor opravných prostriedkov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 16046

[0] Komentárov

Pridať komentár