Ladislav Pfliegel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
22/27

Ladislav Pfliegel

premietanie (slideshow)
Ladislav Pfliegel


Pamätná tabuľa s reliéfom na rodnom dome Ladislava Pfliegela vo Varíne

(Foto: 20. 8. 2009)

Pamätná tabuľa venovaná Ladislavovi Pfliegelovi na jeho rodnom dome. Text na pamätnej tabuli znie:

"V tomto dome sa 12.3.1918 narodil hrdina Slovenského národného povstania
kapitán Ladislav Pfliegel.
Zahynul v SNP ako veliteľ lietadla druhej paradesantnej brigády."


Ladislav Pfliegel sa narodil 12. 3. 1918 vo Varíne. Študoval na gymnáziu v Žiline a na Vojenskej akadémii v Hraniciach ba Morave. V r. 1939 vstúpil ako dôstojník do delostreleckého pluku v Kežmarku. V r. 1941 bol v rámci rýchlej divízie vyslaný do boja proti ZSSR. Tu však pomáhal sabotovať nasadenie slovenských jednotiek do frontovej línie a v r. 1942 v bojoch pod Charkovom spolu s ďalšími deviatimi slovenskými vojakmi prešiel na sovietsku stranu. Stal sa príslušníkom čs. vojska v ZSSR, dôstojníkom Druhej čs. paradesantnej brigády, zúčastňoval sa bojov o Bielu Cerekev, Karpatsko-duklianskej operácie. Zahynul 9. 10. 1941 spolu s ďalšími príslušníkmi brigády pri havárii lietadla, ktoré ich malo dopraviť na územie Slovenska. Bol vyznamenaný Čs. vojnovým krížom, pamätnou medailou so štítom ZSSR a in memoriam v r. 1945 Radom SNP I. triedy.
(Text prevzatý z mesačného spravodaja o živote vo Varíne – Varínčan, č. 11/2007, str. 10.)Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1813

[2] Komentárov

Kysucký Alexander - Nedeľa 28 Január 2018 07:37

Som rád, že sa mi dostala do mailu Vaša adresa a to ešte s údajmi o mojom strýkovi Ladislavovi Pliegelovi. K fotkám rod. domu iba toľko, že p. Košút už v r. 2014 upozornil, že nie je to rodný dom strýka. Chodievam do Varína sporadicky, žijem na Záp. SR. Pamätná tabuľa je v súčasnosti na novo zrekonštruovanom dome ( oproti hasičskej stanici), dom bol pôvodne poštou, potom po 1989-om reštauráciou a teraz je asi ubytovacím zariadením alebo bytovkou.
K strýkovi stručne uvádzam, že zahynuvšia posádka lietadla je pochovaná v Gerlachove. Na moje upozornenie sa obec príkladne stará o tieto hroby. Tiež je strýko uvedený na hrobe vo Varíne, kde sú pochovaní rodinní príslušníci ( rodičia i súrodenci).
Nestojím o popularitu ( tak ako po tom netúžili z rodiny L. Pliegela ), ale nedá mi nenapísať a vyjadriť smútok nad tým, že nikto dodnes nevyšetril a nevyvrátil podozrenie, že let lietadla "niekto "plánoval, aby posádka nedoletela na pomoc SNP. ( obdoba odstraňovania ľudí, ktorí boli čestní, zodpovední za osud SR po skončení vojny - Clementis, Svoboda a ď.- radoví občania ). Pre mňa je smutný fakt, že našim hrdinom nepraje doba, čelní politici skôr zavítajú na hroby nemeckých vojakov, spomínajú sa iba letci bojovníci-slováci v Anglicku. Dnešný prezident ani netuší, že blízko Popradu sú pochovaní tí, ktorí položili životy za to, aby sme mi mohli žiť. Absolútne si to nezaslúžia. Už vtedajšia história vojenskej korešpodencie po náleze lietadla a pozostatkov posádky ( slovenskí a sovietskí vojaci ) svedčí o "hanebnom" prístupe MNO k obetiam ( snaha nepochovať ich s poctami ako sa na vojakov patrí ), pýtam sa ešte dnes-prečo??!!
Iba gen. Svoboda ( aj toho chceli znevážiť v očiach obyvateľov ČSSR) a aj po 1989-om) sa pričinil o to, aby padlí vojaci, s ktorými prichádzal na čsl. pôdu ako osloboditeľ, mali vo V. Tatrách pomník ( viď Tatr. Zruby a symbolický cintorín pri Popradskom plese )

Jozef Košút - Piatok 07 Február 2014 20:37

Na obrázku vpravo je "Rodný dom kanonika Ondreja Meszároša vo Varíne" a nie rodný dom kpt. Ladislava Pfliegela.
Pridať komentár