Koniec hrádze — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
17/24

Koniec hrádze

premietanie (slideshow)
Koniec hrádze


Koniec pravej strany hrádze pri hati vodnej nádrže

Vodné dielo Žilina
(Foto: 21. 6. 2008)

Ukončenie pravostrannej hrádze vodnej nádrže pred haťou. Dole pod hrádzou a haťou je postavená rozvodňa vysokého napätia 110 kV. Vyrobená elektrická energia v synchrónych generátoroch, ktoré otáča prúd vody cez dve Kaplanove turbíny, sa privádza do dvoch transformátorov, ktoré sú umiestené pred budovou strojovne. Elektrický prúd s napätím 10,5 kV sa transformuje na napätie 110 kV a podzemným káblom sa privádza do elektrickej rozvodne vedľa elektrárne. Odtiaľto sa prenáša cez sústavu elektrických sietí pozostávajúcich z rozvodných zariadení, z transformovní a cez rozvodné siete až ku konečnému spotrebiteľovi.
Dodávku a inštaláciu 110 kV rozvodne zabezpečila spoločnosť ABB Asea Brown Boveri, ABB Energie Aktiongesellschaft, ABB Energie AG, Geschaftsfeld Kraftwerke, Wien, Rakúsko.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1370

[0] Komentárov

Pridať komentár