DP Lietavská Lúčka - Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
46/113

DP Lietavská Lúčka - Žilina

premietanie (slideshow)
DP Lietavská Lúčka - Žilina


DP Lietavská Lúčka - Žilina, zaústenie z mostného prepojenia pri GEKU

(Foto: 15. marca 2008)

Pokračovanie prác na mestských komunikáciách v súvislosti s výstavbou DP Lietavská Lúčka - Žilina. Terajší úsek Obvodovej ulice (na fotografii) pred Domom nábytku GEKO bude zrušený a priestor uvoľnený na zaústenie z mostného prepojenia do kruhovej križovatky pri Váhostave. Nové prepojenie ulíc Hlinskej a Obvodovej smerom na Solinky bude cez novú kruhovú križovatku pri Váhostave a s pokračovaním popod mostné prepojenie, kde sa pripojí blízko OD LIDL na pôvodnú komunikáciu. Pokračuje výstavba aj novej komunikácie popod most na Obvodovú ulicu pri LIDLI a pripravuje sa aj zaústenie mostného prepojenia okolo domu s nábytkom GEKO, kde sa začínajú zemné práce na prekládku stĺpov trolejbusového vedenia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1809

[0] Komentárov

Pridať komentár