Národná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
13/134

Národná ulica

premietanie (slideshow)
Národná ulica


Národná ulica v Žiline

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 4. 7. 2018)

Národná ulica smerom k železničnej stanici od Námestia Andreja Hlinku. Pešia zóna na Národnej ulici bola po vylúčení osobnej dopravy v roku 1970 prvou vybudovanou pešou zónou na Slovensku. Ulica tvorí najrýchlejšiu pešiu spojnicu od železničnej stanice s historickým jadrom mesta. Národná ulica vznikla na konci 19. a na začiatku 20. storočia ako spojnica stanice Košicko-bohumínskej železnice s mestom. Na oboch stranách ulice boli postavené súkromné domy, ktoré mali na prízemí obchody. Ulica počas celého obdobia mala charakter obchodnej ulice. Na ulici sa nachádza niekoľko významných stavieb. Najvýznamnejšia ulica mesta mala počas svojej existencie niekoľko názvov: Železničná ulica, Ľudovíta Kossutha, Masarykova ulica, Hlinkova ulica, Ulica SNP a napokon Národná ulica.
Jednou z prvých úloh novozvoleného primátora Ing. Jána Slotu bola náročná rekonštrukcia Národnej ulice. Hoci bola z ulice vylúčená doprava, jej stav bol z rokov uzatvorenia dopravy. Asfaltový povrch s chodníkmi pre peších, obrubníky, zastaralé inžinierske siete. Náročné rekonštrukčné práce začali 16. marca 1992 a boli ukončené 16. novembra 1992. Náklady na rekonštrukciu boli vo výške asi 12 miliónov Kčs (400 tis. €). Národná ulica sa v tom čase stala najkrajšou pešou zónou na Slovensku a bola príkladom aj iným mestám na budovanie a obnovovanie peších zón.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 72

[0] Komentárov

Pridať komentár