DP Lietavská Lúčka - Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
47/113

DP Lietavská Lúčka - Žilina

premietanie (slideshow)
DP Lietavská Lúčka - Žilina


DP Lietavská Lúčka - Žilina, nový úsek na Obvodovú ulicu

(Foto: 3. februára 2008)

Pokračovanie výstavby cestného prepojenia z budúcej kruhovej križovatky popod mostné prepojenie na Obvodovú ulicu pri nákupnom centre LIDL. Hlinská ul. pri Váhostave bude zaúsťovať do kruhovej križovatky a odtiaľ bude pokračovať už ako Obvodová ulica smerom na Solinky. Terajší úsek Obvodovej ulice pred Domom nábytku GEKO bude zrušený a priestor uvoľnený na zaústenie mostného prepojenia tiež do kruhovej križovatky.

DP Lietavská Lúčka - Žilina. Výstavba diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina časť II, na Rajeckej ceste od Saleziánov po sídlisko Solinky s dĺžkou 4,85 km. Uvedenú stavbu stavia Doprastav, a.s., termín začatia stavby 11/2002 (bola prerušená) a ukončenie 12/2008. V úseku stavby sú dve mimoúrovňové križovatky, jedna pri Váhostave smerom na Kamennú cestu a druhá pri Solinkách. Pri sídlisku Solinky je pod DP vybudovaný podchod na železničnú zastávku Žilina-Solinky. Projektovú dokumentáciu spracovala Projektantská firma Geoconsult, s.r.o. Bratislava.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1700

[0] Komentárov

Pridať komentár