Slovena Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
111/264

Slovena Žilina

premietanie (slideshow)
Slovena Žilina


Komín v Slovene Žilina

Kysucká ulica
(Foto: 18. 10. 2008)

Minister uhorskej vlády Gábor Baross v snahe industrializovať severozápad Slovenska presvedčil majiteľa brnenskej súkenky Karola Löwa, aby založil továreň na súkno aj v Žiline. Obecné zastupiteľstvo 8. mája 1980 schválilo odpredaj pozemku na sútoku Váhu a Kysuce na výstavbu textilnej továrne. 28. mája 1890 začala výstavba. V septembri 1891 bola slávnostne otvorená "Uhorská továreň na vlnený tovar, vojenské súkno a prikrývky Karol Löw v Žiline." Továreň bola najmodernejšou a najväčšou textilkou vtedajšieho Uhorska s 800 zamestnancami. Strojový park zahŕňal: 24 selfaktorov, 210 tkáčskych stavov a 40 stavov na tkanie plyšu. Ročná produkcia bola 600 000 metrov súkna na uniformy, žilinských lodénových látok, tkanín na ženské šaty a mužské obleky, plyš, prikrývky a koberce. V roku 1897 modernizácia závodu za účasti budapeštianskej Obchodnej banky a zmena na akciovú spoločnosť. Rok 1907. Nový riaditeľ James Vogel a orientácia na anglický trh. Vogelovci riadili fabriku do roku 1938. Zmena názvu na "Žilinská súkenná továreň, účastinná spoločnosť." Rok 1918. Fabrika úspešne napredovala vďaka vojenským objednávkam. Vyplácali sa vysoké dividendy a prispievalo sa na kultúrne a dobročinné účely. Počet zamestnancov stúpol na 2385 s priemernou mzdou 51 korún za mesiac. V roku 1946 zmena podniku na "Slovena, slovenské vlnárske závody, národný podnik Žilina". (Text prevzatý z web. stránky Slovena www.slovena.sk.)

O žilinských súkenníkoch si môžete prečítať v článku Žilinského večerníka od autora Dušana Halaja, CSc. po kliknutí na odkaz: Žilinskí súkenníci.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 17

[0] Komentárov

Pridať komentár