VURAL Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
114/188

VURAL Žilina

premietanie (slideshow)
VURAL Žilina


Ing. arch. Viliam Šlopek – VURAL Žilina

Ulica Alexandra Rudnaya
(Foto: 17. 7. 2010)

Ing. arch. Viliam Šlopek sa narodil v roku 1941. Po ukončení vysokoškolského štúdia začal profesionálne cestu ako samostatný projektant – architekt v Bratislave, potom bol vedúcim projektantom a vedúcim oddelenia architektúry ZVL VURAL Žilina, vedúcim oddelenia územného plánu a architektúry ONV v Žiline, inšpektorom pre pamiatkovú starostlivosť, múzeá a galérie a ochrany prírody na ONV, externým učiteľom a členom skúšobnej komisie pri obhajobách diplomových prác na Žilinskej univerzite. Bol dlhoročným predsedom členskej organizácie Zväzu slovenských architektov v Žiline, ktorá združovala architektov Žiliny, Martina, Považskej Bystrice a Čadce, Bol aj členom Predsedníctva Krajského výboru Zväzu slovenských architektov Slovenska v Banskej Bystrici a členom Krajskej komisie Štátnej pamiatkovej starostlivosti pri Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody – krajské stredisko v Banskej Bystrici. Je spoluautor publikácie Žilinský rínok a iných prác o Žiline a projektoval napríklad budovu VURAL-u. V rámci Zboru Žilincov dlhé roky vedie Sekciu architektov mesta.
Ing. Viliam Šlopek má veľkú zásluhu na vytvorení komplexnej ochrany historického jadra nášho mesta na právnom základe. Vďaka jeho úsiliu a v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žiliny, ako aj so Slovenským ústavom pamiatkovej starostlivosti v Bratislave, bola vládou v roku 1987 vyhlásená Mestská pamiatková rezervácia Žilina. Vďaka tomu sa mohlo začať s obnovou zdevastovaného Mariánskeho námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 18

[0] Komentárov

Pridať komentár