Centrálna ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

Galéria | Fórum
186/188

Centrálna ulica

premietanie (slideshow)
Centrálna ulica


Centrálna ulica v Žiline

Mestská časť Solinky (vpravo)
(Foto: 2. 6. 2017)

Centrálna ulica oddeľuje mestskú časť Solinky (vpravo) od mestských častí Hliny (vľavo) a Bôrik. Vymedzená je na západnej strane križovatkou s Obvodovou ulicou a na východnej strane križovatkou s ulicami Na Veľký Diel a Obvodovou. Medzi Solinkami a Hlinami je ulica vedená v záseku. Pretože ide o obslužnú ulicu, nie sú na nej postavené bytové domy a iné objekty, výnimku tvorí piváreň Drevená krava s popisným číslom Centrálnej ulice. V úseku od Ulice Alexandra Rudnaya po križovatku s Obvodovou ulicou je na nej vybudovaná trolejbusová doprava z centra na sídlisko Solinky. Ulica je dlhá asi 850 metrov.

Zoznam ulíc v mestskej časti Solinky (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Borová ulica (Borová), Centrálna ulica (Centrálna), Dubová ulica (Dubová), Gaštanová ulica (Gaštanová), Jaseňová ulica (Jaseňová), Javorová ulica (Javorová), Kopanice (Kopanice), Limbová ulica (Limbová), Obvodová ulica (Obvodová), Osiková ulica (Osiková), Platanová ulica (Platanová), Pod hliniskom (Pod hliniskom), Prielohy (Prielohy), Smreková ulica (Smreková), Ulica Jozefa Tombora (J. Tombora), Ulica Michala Sinského (M. Sinského), Zábrehy (Zábrehy), Zadný dielec (Zadný dielec).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 20

[0] Komentárov

Pridať komentár